DBC Onderhoud

Simuleren met DOT verloopt voorspoedig
11-10-2010 12:10

Simuleren met DOT verloopt voorspoedig In juli is het simuleren met DOT van start gegaan. In de eerste fase worden de nieuwe productstructuur en registratieregels onder de loupe genomen en waar nodig verder verfijnd. Het simuleren en het verwerken van de verbetervoorstellen verlopen voorspoedig.

Â

Werkwijze
De eerste fase van het simuleren met DOT is in drie tranches opgedeeld, zodat de beoordeling door de NZa van de wijzigingsverzoeken en de aanpassingen in de productstructuur zo spoedig kunnen worden gedaan. Elke tranche kent een aantal activiteiten. De expert-groep (DOT-experts uit ziekenhuizen) beoordeelt de wijzigingen, waarna DBC-Onderhoud de partijen in het brancheoverleg (NVZ, NFU, ZKN, Orde, ZN) consulteert en daarna verder afstemt met de NZa.

Â

Resultaten
De eerste tranche liep van 1 juli tot 1 oktober. Op 14 september waren 108 verzoeken in bewerking. Veertien van deze verzoeken konden reeds door de expertgroep worden beoordeeld. Hiervan:
* zijn tien verzoeken geaccepteerd voor verwerking in RS08;
* vragen drie verzoeken om nadere onderbouwing;
* is één verzoek afgewezen.