DBC Onderhoud

Doorontwikkelagenda DBC-Onderhoud herkenbaar in kabinetsplannen 11-10-2010 12:20

Doorontwikkelagenda DBC-Onderhoud herkenbaar in kabinetsplannen De plannen voor de gezondheidszorg van het komende VVD-CDA-kabinet sluiten aan bij de doorontwikkelingsagenda van DBC-Onderhoud. Kwaliteitsverbetering van de zorg en betere beheersing van de kosten vormen de centrale themaâs in het hoofdstuk over de gezondheidszorg.

Â

Het regeerakkoord benoemt expliciet een aantal beleidsinstrumenten voor de ziekenhuiszorg die vragen om een actieve inzet van DBC-Onderhoud, zoals versnelde invoering van zorginnovaties door middel van experimenteer-DBCâs en de invoering van eenduidige zorgproducten (DOT) per 1 januari 2012. Voor de geestelijke gezondheidszorg streeft het kabinet naar grotere doelmatigheid. Ook in het realiseren daarvan is de DBC-systematiek van grote betekenis.

De doorontwikkelingsagenda van DBC-Onderhoud ligt momenteel ter consultatie bij de stakeholders.

Â