Artsen zonder Grenzen

Overstromingen Pakistan: hoogste nood nu in Sindh

11-10-2010

Inmiddels is het water in de meeste gebieden gedaald en keren mensen terug naar huis. Behalve in de provincie Sindh, in het zuiden van Pakistan. Daar is er nog steeds veel hulp nodig voor de duizenden mensen die dakloos zijn geraakt. In sommige gebieden rondt Artsen zonder Grenzen de hulpactiviteiten af, in andere gebieden wordt de hulp verder uitgebreid. 135 internationale en 1.198 Pakistaanse medewerkers bieden van Artsen zonder Grenzen bieden op dit moment hulp aan de slachtoffers.

Grote gebieden staan blank

Het Mancharmeer in Sindh is overstroomd waardoor grote gebieden volledig onder water zijn komen te staan. Grote delen langs de oevers van de Indus, het belangrijkste landbouwgebied van de provincie, staan nog grotendeels blank. Rosa Crestina, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen verkende de noden in het Dadu district: `Sommige huizen zijn compleet omringd door water. Sommige dorpen vormen eilandjes in een zee van water. De voornaamste toegangsweg is weggevaagd en de enige manier waarop wij hulpmateriaal kunnen aanvoeren is per boot.'

Angst en depressie

Daar waar het waterpeil wel aan het zakken is, keren mensen voorzichtig terug naar huis. Ze verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst. Vooral de allerarmsten, de pachtboeren, hebben nu geen middelen om hun schuld aan de grote landeigenaren af te lossen. Een psycholoog van Artsen zonder Grenzen die de situatie in Jamshoro onderzocht, signaleerde hoge mate van angst en depressie. Op diverse locaties in Sindh geven onze teams medische zorg, met name voor ondervoeding, zuiveren en distribueren zij water (375.000 liter per dag) en delen zij hulpgoederen uit (tot nu toe 668 tenten en 8.392 hulpgoederenkits).

Khyber Pakhtunkhwa: hulp afgerond

In de noordwestelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa herneemt het normale leven zich langzaamaan: het water is gedaald en mensen gaan weer huiswaarts. Artsen zonder Grenzen heeft haar noodhulp in de plaats Charsadda afgesloten en de water-en-sanitatieactiviteiten in Nowshera overgedragen aan andere organisaties. Sinds het begin van de overstromingen hebben onze teams 25.098 medische consulten uitgevoerd en 15.503 tenten en 28.308 hulpgoederenkits uitgedeeld.

Op weg terug in Belutsjistan

In Belutsjistan zijn er stromen mensen op gang gekomen die teruggaan. `Toen het nieuws van het zakkende water zich verspreidde, kwamen er nieuwe mensen aan in het opvangkamp in Dera Allah Yar, onderweg naar hun akkers en huizen. In totaal zijn er nu zo'n 1.000 mensen in het kamp. Daarnaast hebben zo'n 800 families kamp opgezet op de weg of in de buurt van hun dorp. We hebben 400 kits met hulpgoederen uitgedeeld aan de mensen die op een 25 kilometer lang stuk weg verblijven,' aldus Mike Seawright, noodhulpcoördinator ter plaatse. Het aantal ondervoede kinderen dat voor behandeling wordt opgenomen stijgt: in 1 week werden er 130 nieuwe patiëntjes opgenomen.

Punjab: terug thuis

Ook in de provincie Punjab kunnen mensen terug naar huis en kunnen wij onze hulpactiviteiten daar afsluiten. Het aantal mensen dat aan acute waterige diarree lijdt is inmiddels sterk afgenomen. Onze teams hebben in de plaats Kot Addu sinds 21 augustus 3.385 patiënten behandeld en
1.824 tenten en 3.050 hulpgoederen uitgedeeld. Noodhulpcoördinator Jean Hereu: `Het merendeel van de mensen gaat nu terug naar huis en sommigen hebben al een begin gemaakt om hun huizen te herbouwen. Een snelonderzoek onder jonge kinderen wees uit dat minder dan 2 procent aan ernstige, acute ondervoeding lijdt. Over 6 weken zullen we opnieuw een onderzoek voor ondervoeding uitvoeren.'