Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Aanbesteding inburgering 2011 RSDKRH

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (hierna genoemd: RSD) wil de inburgeringtrajecten vanaf 1 januari 2011 opnieuw uitbesteden. Ten behoeve van het contracteren van opdrachtnemers die inburgeringtrajecten kunnen verzorgen voor oud- en nieuwkomers woonachtig in de deelnemende gemeenten is deze aanbesteding door de RSD opgesteld.

Deze aanbesteding betreft een dienst genoemd in bijlage 2, onderdeel B van het Besluit Aanbestedingsregel voor Overheidsopdrachten (Bao 2009) en wordt via een Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd. Deze opdracht is gepubliceerd op: www.aanbestedingskalender.nl, www.blikopwerk.nl , www.rsdkrh.nl , de websites van de RSD-gemeenten en in het supplement op het Publikatieblad van de Europese Unie. De gunning van de opdracht wordt gepubliceerd zowel op www.aanbestedingskalender.nl als in het Supplement van het Publicatieblad der Europese Gemeenschappen.

Voor u ligt het bestek voor de aanbesteding waarin de eisen en criteria die de RSD stelt aan de uit te besteden dienstverlening zijn opgenomen. Het bestek is als volgt opgebouwd: