Gemeente Het Bildt


Gemeente het Bildt werkt aan een beter milieu

11-10-2010 14:48

De gemeente heeft als werkgever veel mogelijkheden om bij te dragen aan een beter milieu.

Met de invoering van interne milieuzorg gaat de gemeente het Bildt hiermee aan de slag en maatregelen treffen die gericht zijn op de verbetering van het milieu.

De gemeente wil het goede voorbeeld geven als het gaat om energiebesparing en het verminderen van afval. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld met daarin een lijst van maatregelen die toegepast kunnen worden op het gemeentehuis. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van isolatie, automatische uitschakeling van verlichting bij afwezigheid en bij aanschaf van apparatuur te letten op het verbruik. Een projectgroep van medewerkers zal de komende maanden aan de slag om de haalbaarheid van de diverse maatregelen te onderzoeken.

Dit plan is volgens de internationale norm ISO 14001. Deze norm beschrijft op welke wijze de interne milieuzorg opgezet moet worden. Door deze werkwijze aan te houden en het jaarlijks controleren op uitvoering blijft de gemeente het Bildt zich bewust van verbetering van het milieu.

Mogelijkheden voor uw bedrijf?
Bent u ook nieuwsgierig of interne milieuzorg binnen uw bedrijf kan worden ingevoerd of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de heer G. Haisma op telefoonnummer 0518-409 231, of stuur een e-mail naar g.haisma@hetbildt.nl.

---