Rijksoverheid


11 oktober 2010
Vaccinaties tegen hepatitis B en pneumokokkeninfecties binnen het Rijksvaccinatieprogramma

Geachte voorzitter,

Met deze brief informeer ik uw Kamer over aanstaande ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met betrekking tot de vaccinaties tegen hepatitis B en pneumokokkeninfecties.
In mijn brief d.d. 22 juli 20101 heb ik aangegeven dat ik tot algemene vaccinatie tegen hepatitis B in het RVP over zal gaan, het advies van de Gezondheidsraad hierover volgend2. In de bovengenoemde brief heb ik u toegezegd te melden wanneer de algemene vaccinatie tegen hepatitis B onderdeel van het RVP wordt. Dit zal ingaan voor kinderen geboren op of na 1 augustus 2011. Deze kinderen zullen op de leeftijd van twee maanden hun eerste vaccinatie ontvangen. De vaccinatie wordt gecombineerd met bestaande vaccinaties in het RVP en er hoeft derhalve geen extra prik te worden ingevoerd3. De invoeringsdatum is met name gekozen om voldoende voorbereidingstijd voor de uitvoering van de vaccinaties te garanderen.
Op 10 maart 2010 heeft de Gezondheidsraad mij, op mijn verzoek, geadviseerd over vaccins tegen pneumokokkeninfecties4. Het RVP voorziet al in vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties. Het Gezondheidsraadadvies was nodig omdat er onlangs, ter vervanging van het huidige vaccin, twee nieuwe vaccins met bredere dekking beschikbaar zijn gekomen. De Gezondheidsraad heeft geconcludeerd dat met beide nieuwe vaccins een goede bestrijding van pneumokokkenziekte mogelijk is. Naar aanleiding van het resultaat van een Europese aanbestedingsprocedure is besloten het huidige vaccin te vervangen. Het geselecteerde vaccin werd aangeboden tegen de beste prijs+kwaliteit verhouding5.

Deze wijziging van het RVP geldt voor kinderen geboren op of na 1 maart 2011. Deze kinderen zullen op de leeftijd van twee maanden hun eerste vaccinatie ontvangen. De invoeringsdatum wordt vooral bepaald door de beperkte resterende beschikbaarheid van het huidige vaccin. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink