Watersportverbond - KNWV

Watersportverbond blij met opwaardering Kanaal

maandag 11 oktober 2010

Het kanaal Almelo-den Haandrik, onderdeel van de vaarroute Tuin van Nederland, wordt opgewaardeerd voor schepen tot 700 ton en met de maximale maten 63 meter lang en 6.60 breed en een diepgang van 2.60 meter.

Wanneer
De werkzaamheden starten in juni 2011. Het kanaal zal worden
uitgebaggerd, er zullen vijf bruggen worden vervangen en er worden nieuwe wachtplaatsen aangelegd ook zullen de bestaande wachtplaatsen worden verbeterd.

Het project zal in 2014 gereed zijn, de totale kosten bedragen ongeveer ⬠19 miljoen. Tijdens de werkzaamheden wordt het kanaal niet gestremd, er is wel oponthoud mogelijk of tijdelijk éénrichtingsvaart. Dit wordt in ieder geval dan tijdig aangegeven.

Watersportverbond
Het Watersportverbond neemt deel aan het Schippersoverleg met
betrekking tot dit project, de belangen van de watersporters worden hierin door het Regioteam Overijssel behartigd.
In het verleden is weleens gesproken over sluiting van dit kanaal, dus al met al is dit een goede ontwikkeling. Het mooie vaarrondje Tuin van Nederland is dan ook weer zeker gesteld.

Meer informatie over het kanaal Almelo-den Haandrik is te vinden op:

http://www.overijssel.nl/actueel/nieuws-wegen/werk-weg/v77-kanaal-almel o/project