Algemene Onderwijsbond

11-10-2010

Uitzondering hoge collegegelden tweede studie

In het nieuwe bekostigingssysteem van het hoger onderwijs kunnen instellingen een hoger bedrag aan collegegeld vragen wanneer studenten al eerder een opleiding hebben afgerond in het hoger onderwijs. Studenten die al eerder een bachelor of master hebben afgerond worden vanaf dit studiejaar vaak geconfronteerd met torenhoge collegegelden. De rechter heeft nu voorlopig bepaald dat deze hoge collegegelden niet mogen worden gevraagd aan studenten die nog voor de invoering van het bachelor-master systeem zijn afgestudeerd.

Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter valt op te maken dat studenten die voor de invoering van de bachelor-master structuur in 2002 zijn afgestudeerd buiten de nieuwe regels vallen. Hoewel de zogenaamde bodemprocedure is nog niet afgerond, is de AOb is blij met deze eerste uitspraak. De AOb adviseert leden die voor 2002 zijn afgestudeerd, en bij de vervolgstudie met hoge collegegelden worden geconfronteerd, zich te melden. Gezamenlijk wordt dan bekeken of er een lager collegegeld mogelijk is.

De AOb is al langer ongelukkig met het nieuwe systeem. Collega`s die een bachelor of master hebben gehaald op het terrein van onderwijs worden vanaf dit studiejaar geconfronteerd met torenhoge collegegelden bij hun vervolgstudies. Collega`s die na de pabo een tweedegraads bevoegdheid willen halen lopen dus tegen enorme collegegelden aan. Het kan oplopen tot boven de zevenduizend euro per jaar. Dit terwijl deze route van groot belang is voor de personeelsvoorziening van het vmbo. Ook het behalen van een tweede bevoegdheid, bijvoorbeeld voor een tekortvak in het voortgezet onderwijs, valt onder het nieuwe systeem met de hoge collegegelden.

De AOb pleit daarom voor een aanpassing van het systeem. De lerarenopleidingen moeten volledig worden uitgezonderd. Het probleem is al meermaals aangekaart bij het ministerie, maar tot nu toe heeft de AOb nog geen oplossing weten te bereiken.

AOb Sectorbestuurder Douwe van der Zweep: "Dankzij deze voorlopige uitspraak kunnen we hopelijk iets doen voor de collega`s die nog onder het oude systeem zijn afgestudeerd. Voor de toekomst moeten natuurlijk gewoon alle reguliere lerarenopleidingen worden aangeboden tegen normale collegegelden."

Collega`s die voor 2002 hun eerste opleiding hebben afgerond, en komend studiejaar meer collegegeld moeten betalen dan 1672,- euro, wordt geadviseerd zich te melden bij de AOb via AJD@AOB.nl. Vermeld hierbij `collegegeld tweede studie'.