Belgische Federale Overheid


* Verduidelijkingsopdracht voor Bart De Wever

Verduidelijkingsopdracht voor Bart De Wever

Datum: 08 oktober 2010

De koning heeft vrijdagavond 8 oktober 2010 de heer Bart De Wever, voorzitter van de N-VA, in audiëntie ontvangen op het kasteel te Laken. De koning heeft hem gevraagd een verduidelijkingopdracht van tien dagen te vervullen met de zeven partijen die rond de tafel zaten om de standpunten dichter bij elkaar te brengen over:

a) BHV,

b) de herfinanciering van Brussel,

c) de bevoegdheidsoverdrachten aan de gefedereerde entiteiten,

d) de financieringswet met inbegrip van de verduidelijking van de gevolgen.

De heer De Wever zal verslag aan de koning uitbrengen op maandag 18 oktober.