Gemeente Borsele

Gezondheid en leefstijl jonge kinderen in Zeeland in kaart gebracht

Deze week verschijnt het Themarapport `Gezondheid en Leefstijl'. Het rapport gaat in op de uitkomsten betreffende gezondheid en leefstijl van de enquête, die in het kader van de Jeugdmonitor Zeeland in 2009 is gehouden onder ouders van jonge kinderen (3 à 4 jaar) in Zeeland.

De jeugdmonitor is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de dertien Zeeuwse gemeenten en verschillende organisaties en instellingen die op het gebied van jeugd werkzaam zijn. GGD Zeeland is één van deze partners. In het kader van de monitor Ouders Jonge Kinderen heeft de GGD het themarapport `Gezondheid en Leefstijl' opgesteld.

Bijna alle ouders beoordelen de gezondheid van hun kind als goed tot heel goed. Slechts 6% beoordeelt deze als minder goed. Van de 3 à 4-jarigen heeft één op de tien overgewicht. Naast overgewicht is ook ondergewicht bij peuters een belangrijk probleem. Van de jonge kinderen in Zeeland poetst 38% de tanden onvoldoende (minder dan twee keer per dag). Daarnaast gaat één op de zes niet jaarlijks naar de tandarts. De meeste ouders geven aan dat zij met anderen zoals familie, vrienden of buren kunnen praten als de opvoeding van hun kind hen moeilijk valt. Daarnaast heeft bijna 8% behoefte aan deskundige hulp omtrent de opvoeding van hun kind.

Het volledige themarapport is te downloaden op www.ggdzeeland.nl of www.scoopzld.nl