Rijksdienst Cultureel Erfgoed


Monumenteigenaar kan eenvoudiger subsidie aanvragen

Persbericht | 11 okt 2010 - 16:15

Nieuwe ronde instandhoudingssubsidie Brim start op 15 januari 2011

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf 15 januari 2011 eenvoudiger een instandhoudingssubsidie aanvragen. Dat kan via het vernieuwde Brim, het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, dat per 1 januari in werking treedt. In totaal is er in 2011 een bedrag van 58 miljoen euro beschikbaar voor subsidieaanvragen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in volgorde van binnenkomst behandelt.

In het Brim 2011 zijn het aanvraagformulier en de kostendeclaratie vereenvoudigd. Aanvragers hoeven geen financieel dekkingsplan meer in te dienen. Wie dat liever wil, kan ook een laagrentende lening van Nationaal Restauratiefonds krijgen in plaats van subsidie.

Onderhoud en restauratie

De regeling voor instandhouding van monumenten, die al sinds 2006 bestaat, combineert onderhoud en restauratie. De regeling is bedoeld om rijksbeschermde monumenten na restauratie goed te kunnen onderhouden en restauraties zo lang mogelijk te voorkomen. Afhankelijk van de monumentcategorie komen eigenaren in aanmerking voor een laagrentende lening of een subsidie op basis van een zesjarig instandhoudingsplan.

Indieningsdatum vervroegd

Met ingang van 2011 is de datum voor het indienen van een subsidieaanvraag vervroegd van 1 april naar 15 januari. Gelet op het aantal subsidieaanvragen dat dit jaar niet gehonoreerd kon worden en het beschikbare budget voor het komend jaar, zal het budget in 2011 naar verwachting snel zijn toegekend. Het is daarom raadzaam een subsidieaanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Aanvragen voor een laagrentende lening kunnen het hele jaar door bij het Restauratiefonds worden ingediend.

Meer gemak voor eigenaren

In de vernieuwde regeling staat de eigenaar centraal. De eigenaar kan zijn aanvraag met het plan voor instandhouding eenvoudiger indienen op basis van een zelfstandig onderdeel. Voorheen moest dit op monumentnummer en werd dit bepaald door de registratie van het monument. Ook hebben eigenaren die in aanmerking komen voor subsidie in het Brim 2011 de extra mogelijkheid alsnog te kiezen voor een lening in plaats van subsidie.

Subsidie voor archeologische monumenten

Voor het eerst komen nu ook archeologische rijksmonumenten, zoals prehistorische grafheuvels of hunebedden, in aanmerking voor subsidie.

Minder categorieën en hogere subsidiepercentages

De monumentcategorieën zijn vereenvoudigd en teruggebracht tot drie categorieën: woonhuizen, kerkgebouwen en overige monumenten. Eigenaren van kerkgebouwen krijgen maximaal 65% van de subsidiabele kosten voor instandhouding gesubsidieerd, eigenaren van overige monumenten 60%. Of een eigenaar al dan niet de mogelijkheid voor fiscale aftrek heeft, is niet meer van invloed op de subsidiepercentages.

Eenvoudige toets

Ter ondersteuning van de monumenteigenaar heeft de Rijksdienst een eenvoudige toets ontwikkeld, waarmee een eigenaar kan achterhalen of hij een aanvraag kan indienen op grond van de instandhoudingsregeling. Alle informatie over het Brim 2011 is te vinden op www.monumenten.nl/brim.

Dit bericht is een gezamenlijk persbericht van Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Restauratiefonds behartigt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de leningaanvragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is onderdeel van het Ministerie van OCW. De uitvoering van subsidieregelingen is een van de taken van de Rijksdienst.