Gemeente Anna Paulowna

Voorlichtingsavond Beeldvisie Breezand goed bezocht

In Bloemenlust Breezand was dinsdag 5 oktober een voorlichtingsavond over de Beeldvisie die de gemeente Anna Paulowna heeft opgesteld voor de woonkern Breezand. De opkomst was groot. Dit geeft eens te meer aan hoe betrokken de inwoners van Breezand zijn bij de toekomst van dit mooie polderdorp met heel karakteristieke elementen en schitterende vergezichten.

Â

Ambities Beeldvisie

Â

Het doel van de bijeenkomst was tweeledig. Enerzijds de inwoners van Breezand en andere geïnteresseerden attent maken op de komst van de Beeldvisie Breezand en anderzijds in grote lijnen de ambities van de Beeldvisie naar voren brengen. De gehele Beeldvisie Breezand werd niet tot in detail voorgedragen maar juist de ruimtelijke en stedenbouwkundige ambitie werd uitgesproken. Sommige aanwezigen verwachten echter meer van de presentatie en gingen met een ontevreden gevoel naar huis. Wij vinden het erg jammer dat we niet aan hun verwachtingen hebben voldaan.Â

Â

Â

Digitale visie

Â

De gehele visie is als document gekoppeld aan agendapunt 4 van de raadsvergadering van 11 oktober 2010.Â

Ook zijn bij de receptie in de hal van het gemeentekantoor een aantal exemplaren van de Beeldvisie beschikbaar om in te zien.

Â

Â

Gemeenteraad 11 oktober

Â

De behandeling door de gemeenteraad heeft maandag 11 oktober plaats. U bent van harte welkom om deze raadsvergadering bij te wonen en in te spreken, zodat u uw mening kunt geven over de Beeldvisie Breezand.

Â

Heeft u vragen over de Beeldvisie dan kunt u hiervoor terecht bij Valentijn van Ammers, medewerker gemeente Anna Paulowna, tel. (0223) 53 61 00.