Provincie Overijssel

Feestelijke aftrap Den Doorn

11 oktober 2010

Onder grote belangstelling van buurtbewoners werd afgelopen zaterdag in het gebied Den Doorn de feestelijke aftrap gegeven van een reeks natuurherstel projecten langs de Vecht.

Den Doorn, gelegen tussen Zwolle en Hasselt bij het buurtschap Genne, is als eerste in deze reeks projecten aan de beurt. In het gebiedje wordt de voedselrijke bovenlaag afgegraven en afgevoerd.

Daardoor krijgt de kievitsbloem in de Vechtuiterwaarden meer kans. Er wordt `ontsteend', een oude Vecht-meander wordt opengemaakt en het reliëf van rivierduintjes hersteld. De klus gaat zo'n zes weken duren, en kon worden uitgevoerd dankzij Investeren In Overijssel (Essent-gelden).

Gedeputeerde Piet Jansen verrichtte samen met de Zwolse wethouder H.J. Dannenberg de aftrap. Dat gebeurde met behulp van een theatrale act van `Vechtnymph' Lucy Legeland, waarin natuurelementen water, aarde en groen samenkwamen.

Daarna was er een fraaie natuurwandeling uitgezet in het gebied. Een grote groep mensen liet zich door deskundigen van onder meer Staatsbosbeheer uitleggen wat er precies komt kijken bij natuurherstel en wat dat voor het gebied betekent.