13.000 stem men tegen wachtlijst pgb-AWBZ

11/10/2010 16:50

Per Saldo

De petitie 'Stop de wachtlijst persoonsgebonden budget' wordt morgen, 12 oktober, aangeboden aan demissionair minister Klink. De petitie is ondertekend door ruim 13.000 gedupeerden en andere betrokkenen via de website http://petities.nl/petitie/stop-wachtlijst-pgb.

In de petitie vragen de ondertekenaars om een initiatief wetsvoorstel, zodat het recht op een persoonsgebonden budget (pgb) in de wet wordt verankerd. Op die manier kunnen er in de toekomst geen nieuwe wachtlijsten ontstaan voor mensen met een chronische ziekte of handicap, die de zorg die zij nodig hebben zelf willen inkopen met een pgb, zodat zij de regie over hun eigen leven kunnen behouden.

Wachtlijst deels opgeheven

De petitie is eind juni, daags nadat minister Klink de wachtlijst aankondigde, gestart. Daarnaast vroegen Per Saldo, het VARA programma De Ombudsman en enkele Kamerleden nadrukkelijk om aandacht voor de problemen die ontstonden door de invoering van de wachtlijst. Deze gezamenlijke inspanningen hebben intussen geleid tot zes uitzonderingsgroepen bij de toepassing van de wachtlijst, maar helaas gelden die slechts voor de meest schrijnende situaties. Voor enkele ernstig zieke mensen kwamen die uitzonderingen te laat.

Dringende oproep aan Tweede Kamer

Binnenkort zullen de leden van de Tweede Kamer de plannen van het nieuwe kabinet bespreken. De nieuwe regering heeft in haar akkoord de wettelijke verankering van het recht op een pgb opgenomen. Dit is zeker een zeer positieve ontwikkeling, die echter door de toevoeging met in achtneming van bestaande financiële kaders nog wel vragen en zorgen oproept. De ondertekenaars van deze petitie, de leden van Per Saldo en vele anderen willen de regie over hun eigen leven behouden en doen daarom een dringend beroep op alle Tweede Kamerleden.

Zet u zich alstublieft in voor het behoud van een solide pgb, dus voor het behoud van een zelfstandig bestaan voor mensen met een chronische ziekte of handicap!

Namens alle gedupeerden en andere betrokkenen,

Zorgkracht, thuiszorgorganisatie, www.zorgkracht.nl

Per Saldo, belangenvereniging van mensen met een pgb, www.pgb.nl

http://www.pgb.nl