Politie Brabant-Noord

Controles 'Stop voor rood'

Rosmalen , 11-10-2010

De politie heeft vrijdag 8 oktober jl. en maandagochtend gecontroleerd bij de spoorwegovergang aan de Deken van Roestellaan op door het rode licht rijden. De controle, die zich met name richt op de schoolgaande jeugd, wordt in samenwerking met de NS en bureau Halt georganiseerd. In totaal zijn er 14 minderjarigen doorverwezen naar bureau Halt en ontvingen 2 volwassenen een bekeuring. De jongeren zullen bij bureau Halt een speciale les gaan volgen. Hierbij komt een treinmachinist de gevaren toelichten van het oversteken door rood licht bij een spoorwegovergang.