Rijksoverheid


2010Z14578 Vragen van de leden De Mos en Bosma (beiden PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitzending `Zet het klimaat op 1' (Ingezonden 11 oktober 2010)


1 Bent u bekend met de uitzending `Zet het klimaat op 1' die aanstaande zondag bij de publieke omroep wordt uitgezonden? 1)
2 Bent u bekend met het bloederige klimaatcampagnefilmpje van 10:10? 2) Zo ja, wat vindt u daarvan?
3 Deelt u de mening dat de publieke omroep, die uitzendingen verzorgt met ons belastinggeld, niet mee moet werken aan de 10:10 klimaatactie, omdat de organisatie van de 10:10 campagne startte met een walgelijk filmpje waarbij kinderen die niet aan CO2-reductie wensen te doen met een simpele druk op een rode knop worden opgeblazen? Zo nee, waarom niet?
4 Deelt u de mening dat de makers van de film `The Age of Stupid' mensen bang maken en een schuldgevoel aanpraten met onbewezen klimaattheorieën over nabij zijnde verzengende hittegolven en metershoge zeespiegelstijgingen veroorzaakt door menselijk handelen? Zo ja, hoe vindt u het dat de makers, de drijvende kracht achter de 10:10 campagne, kritiekloos een podium krijgen bij de publieke omroep?


1) Omroep.nl, `Zet het klimaat op 1', 8 oktober 2010 2) Youtube, `10:10 Climate Change Film', geblokkeerd


---- --