Gemeente IJsselstein


Gemeente IJsselstein gaat door met de Starterslening

Eind mei besloot het Ministerie van VROM om te stoppen met de Landelijke Starterslening. Door het grote animo naar deze leningen is het budget versneld uitgeput. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke Starterslening van de gemeente IJsselstein, de VROM bijdrage komt namelijk hiermee te vervallen. Daarnaast heeft de provincie ook beperkte middelen en haar bijdrage loopt eveneens binnenkort af. De gemeente IJsselstein zal de leningen voor 100% (i.p.v. 25%) moeten gaan financieren en kan met het beschikbare budget dan ook minder leningen verstrekken. De Starterslening is tijdelijk stopgezet om in beeld te krijgen wat de gevolgen zijn van de landelijke beslissing voor de gemeente IJsselstein en te bepalen of een Starterslening nog een nuttig middel is om starters te helpen op de (koop)woningmarkt in IJsselstein.

In IJsselstein is de Starterslening in 2009 beschikbaar gekomen. In de eerste aanloopperiode is een beperkt aantal leningen verstrekt. Dit had te maken met de onbekendheid van de regeling. Er is hierdoor in 2009 budget overgebleven en is dus nog beschikbaar. De vraag naar de Starterslening is het afgelopen jaar steeds meer toegenomen. Het College heeft uiteindelijk besloten om de Starterslening in ieder geval voor 2010 en 2011 voort te zetten aangezien er voor deze periode voldoende budget beschikbaar is en er vraag naar de Starterslening is. Starters zijn een belangrijke doelgroep voor het College en het College wil zich daarom ook extra inspannen om deze doelgroep te helpen.

Eind 2011 zal opnieuw worden bezien wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de Starterslening. Starters kunnen in ieder geval nu weer hun aanvraag indienen bij de gemeente en deze zullen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. Het budget blijft beperkt, maar het College hoopt zoveel mogelijk starters via de Starterslening te helpen hun eerste koopwoning te financieren.