Gemeente Oldenzaal


Asfaltonderhoud in Oldenzaal

11 oktober 2010

Het asfalt is op enkele plaatsen in Oldenzaal toe aan een opknapbeurt. Op diverse wegen zal de komende tijd dan ook asfaltonderhoud worden uitgevoerd. In de meeste gevallen is het niet nodig om wegen af te sluiten. Op een tweetal plekken in Oldenzaal zal het verkeer wel hinder ondervinden door de werkzaamheden. Om overlast te minimaliseren wordt er ook 's avonds na de spits en 's nachts gewerkt.

Overzichtskaart omleidingen

Klik hier voor een overzicht van de omleidingsroutes

Schipleidelaan

Van maandag 25 t/m woensdag 27 oktober wordt het asfalt van de Schipleidelaan onderhouden. Het gaat hierbij om het gedeelte vanaf de rotonde bij de Ossenmaatstraat onder het viaduct door, tot en met de rotonde bij de Vondellaan. Er wordt voor een deel `s avonds en 's nachts gewerkt om de overlast voor het verkeer te verminderen. Het is echter onvermijdelijk de weg ook voor een korte periode geheel af te sluiten voor verkeer. De afsluiting van deze belangrijke weg richting de wijk De Thij en Het Hulsbeek wordt zo kort mogelijk gehouden en vindt voornamelijk buiten de spits plaats.

Op de volgende dagen is de Schipleidelaan afgesloten vanaf de rotonde bij de Ossenmaatstraat tot en met de rotonde bij de Vondellaan:
* maandagmorgen 25 oktober 9.00 uur tot
dinsdagmorgen 26 oktober 6.00 uur

* dinsdagavond 26 oktober 18.00 uur tot
woensdagmorgen 27 oktober 6.00 uur

Vooral tijdens de spits op maandagavond 25 oktober dienen gebruikers van deze weg rekening te houden met deze afsluiting. De omleidingen in diverse richtingen worden ter plekke aangegeven. Verkeer met bestemming Thij en Het Hulsbeek komende uit de richting Hengelo en vanaf de Ossenmaatstraat dient rekening te houden met een behoorlijke omleidingsroute. De route leidt automobilisten via de rotonde bij de Essenlaan, de Bentheimergraven, Operalaan, Oude Rondweg en tot slot de Griekenlandlaan richting De Thij. Deze omleidingsroute wordt ingesteld om gevaarlijke situaties op de provinciale rondweg te voorkomen (uitvoegen richting De Thij ter hoogte van de voetbalvelden van Quick `20). De gemeente verzoekt automobilisten dan ook dringend om uitsluitend van de aangegeven omleiding gebruik te maken.

Edisonstraat

Aan de Edisonstraat worden tot 22 oktober 2010 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat hierbij om het vervangen van de (mol)goten, aanbrengen van de trottoirbanden en het herstraten van inritten (openbare ruimte). De Edisonstraat zal tijdens deze werkzaamheden niet worden afgesloten en de bedrijven blijven bereikbaar.
Van dinsdag 26 t/m donderdag 28 oktober wordt asfaltonderhoud uitgevoerd aan de Edisonstraat, vanaf de Eektestraat tot aan de Kleibultweg. Er wordt `s avonds en 's nachts gewerkt, zodat de overlast voor het verkeer zo gering mogelijk is.

De Edisonstraat is als gevolg van deze werkzaamheden afgesloten op de volgende dagen:

* dinsdagavond 26 oktober 18.00 uur tot
woensdagmorgen 27 oktober 6.00 uur

* woensdagavond 27 oktober 18.00 uur tot
donderdagmorgen 28 oktober 6.00 uur

Onvoorziene omstandigheden kunnen de voortgang van de werkzaamheden beïnvloeden. De gemeente vraag begrip voor de tijdelijke overlast en verminderde bereikbaarheid.