Gemeente Oisterwijk

Bouwvergunning voor 1000ste woning in pilot 'Bouwen binnen strakke contouren'

Het provinciale project `Bouwen binnen strakke contouren' gaf de gemeente Oisterwijk de mogelijkheid om ruim 2.200 nieuwe woningen te bouwen in de kernen van Oisterwijk en Moergestel. Vandaag word de bouwvergunning voor de 1.000ste woning verleend. Deze woning staat in de nieuwe wijk Pannenschuur Buiten.

Tot nu toe is er voor ruim 1.000 woningen een bouwvergunning afgegeven. Daarvan zijn inmiddels 629 woningen opgeleverd of nog in aanbouw. De vandaag verleende 1.000ste bouwvergunning is voor een woning in Pannenschuur Buiten. In totaal worden in de nieuwe woonwijk 180 woningen gebouwd. Andere bouwprojecten die de komende jaren worden gerealiseerd binnen de pilot zijn in Oisterwijk het Lindeplein, KVL- terrein en Catharinenberg. In Moergestel het Centrumgebied Moergestel en de Scheerman.

Bouwen binnen strakke contouren

Landelijke gemeenten als Oisterwijk mogen van de rijksoverheid maar beperkt bouwen. Het project `Bouwen binnen strakke contouren' bood mogelijkheden om deze aantallen tijdelijk te verhogen, maar wel onder een aantal voorwaarden. Er moet gebouwd worden binnen een contour die ongeveer gelijk loopt met de bebouwde kom om te voorkomen dat het buitengebied wordt aangetast. De gemeente Oisterwijk zag het experiment
- los van de provinciale doelen - ook vooral als kans voor het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen Oisterwijk en Moergestel en met name ook als kans om het aantal woningzoekenden terug te brengen. Zonder het project `Bouwen binnen strakke contouren' had het ruim 60 jaar geduurd om deze 2.224 woningen te kunnen bouwen.