Politiebond ACP

11 oktober 2010

Zorgen over beoogde kabinetsmaatregelen

Diverse ACP-leden hebben hun zorgen geuit over bepaalde voorstellen in het pas afgesloten regeerakkoord, zoals verhoging van de AOW-leeftijd en de beoogde vitaliteitsregeling. De ACP wil met dit artikel ingaan op de reacties die hierover binnen zijn gekomen. "Onze leden kunnen er op vertrouwen dat wij er alles aan zullen doen om de negatieve gevolgen voor de politiesector te minimaliseren", benadrukt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.
"Onze leden kunnen er op vertrouwen dat wij er alles aan zullen doen om de negatieve gevolgen voor de politiesector te minimaliseren", benadrukt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in een reactie op het regeerakkoord.

"Onze leden kunnen er op vertrouwen dat wij er alles aan zullen doen om de negatieve gevolgen voor de politiesector te minimaliseren", benadrukt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in een reactie op het regeerakkoord.

De ACP gaf vorige week aan dat zij gematigd positief tegenover de voorgenomen kabinetsmaatregelen, opgenomen in de veiligheidsparagraaf van het regeerakkoord, staat. Meer hierover lees je in het artikel `Regeerakkoord biedt kansen voor politie' en het laatste weblog van Gerrit van de Kamp. In zijn weblog gaf Gerrit ook duidelijk aan dat een aantal voorstellen van het nieuwe kabinet om de nodige opheldering vragen. De financiële onderbouwing bijvoorbeeld wekt niet de indruk dat er genoeg geld is voor meer capaciteit bij de politie. Het lijkt er zelfs sterk op dat de politie `een sigaar uit eigen doos krijgt', zoals verschillende leden in hun reacties al verwoordden.

Weerstand

Een andere paragraaf in het regeerakkoord, `Werk en sociale zekerheid', bevat bovendien algemene maatregelen die weerstand oproepen bij de collega's in de politiesector. Dat kan de ACP goed begrijpen. Zo is zij het zeker niet eens met de beoogde vitaliteitsregeling. In het regeerakkoord staat namelijk het volgende: "De levensloopregeling en het spaarloon worden geïntegreerd tot een regeling die ondersteunt in zorgtaken, in het volgen van scholing, het opzetten van eigen bedrijf, demotie of deeltijdpensioen. De regeling kan niet worden gebruikt voor vervroegd uittreden." De levensloopregeling van de politiesector is een zeer belangrijke afspraak uit de CAO 2005-2007. Collega's hebben hier het nodige voor ingeleverd. De ACP gaat er vanuit dat de werkgever met alternatieven komt. Het standpunt van de ACP over dit onderwerp is nog altijd dat het politievak een zwaar beroep is en dat vroeger uittreden een mogelijkheid moet blijven. Het is aan de overheid om te laten zien dat zij een betrouwbare werkgever is en zich houdt aan de afspraken die eerder zijn gemaakt.

Invloed

Het afgesloten regeerakkoord betreft overigens een serie voorgenomen maatregelen van het nieuwe kabinet waar de vakbonden (nog) geen invloed op hebben gehad. De ACP heeft de beoogde maatregelen van het nieuwe kabinet ook pas voor het eerst onder ogen gekregen toen het regeerakkoord op 30 september werd gepresenteerd. Dit betekent niet dat de ACP zomaar akkoord gaat met alle plannen. Zodra het kabinet-Rutte officieel is aangetreden, zal de ACP om de tafel gaan zitten met Ivo Opstelten, beoogd minister van het nieuwe ministerie Veiligheid en Justitie. Hieronder valt straks ook de politiesector. Een feit is dat politieke voorstellen/akkoorden pas na overleg met de betrokken partners kan leiden tot concrete maatregelen en/of veranderingen in de sector.

In onderstaande bijlage vind je meer achtergronden met betrekking tot maatregelen in het pas afgesloten regeerakkoord die invloed hebben op de politiesector.

---