Gemeente Veere


Nieuws

Vliegtuigbom Westkapelle

In de zee tussen het monument van de Tank op de Zeedijk en het KNRM station aan de Zuiderhoofdweg is door een sportduiker een Amerikaanse vliegtuigbom van 1000 pond aangetroffen. Het gaat om een projectiel dat tijdens de bombardementen op Westkapelle van 3 en 17 oktober 1944 is afgeworpen.

De EODD, de politie en de gemeente zijn bezig met het opstellen van een draaiboek voor de ruiming van deze bom die nu goed afgedekt in de bodem ligt. Het tijdstip van de ruiming is nog niet vastgesteld en het is ook nog niet duidelijk welke veiligheidsmaatregelen precies genomen moeten gaan worden.

Wel is duidelijk dat het lastig, risicovol en kostbaar wordt en dat het ruimen gevolgen zal hebben voor de openbare orde en veiligheid in een gedeelte van Westkapelle. Er zal een tijdelijk duikverbod voor dit gebied gaan gelden en er is extra bewaking.

De bom zal over zee afgevoerd worden naar een nog onbekende vernietigingslocatie.