Gemeente Harenkarspel


Agenda commissie Bezwaar- en beroepschriften

Hoorzitting 11 oktober 2010

Bezwaar d.d. 15 juli 2010 dat de heer J.A. Dekker, namens Bouwend Waarland gevestigd in Waarland, heeft gemaakt tegen het besluit d.d. 18 mei 2010, waarbij de gemeenteraad op grond van artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening naar aanleiding van het verzoek d.d. 16 maart 2010 afwijzend heeft besloten om een bestemmingsplan vast te stellen voor het verplaatsen van een agrarisch loonbedrijf uit de dorpskern van Waarland naar de Smeetsweg, alsmede de vestiging van een supermarkt aan de Veluweweg 44 en de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Waarland-Zuidoost. Behandeling 15.00 uur (423)

Bezwaar d.d. 2 augustus 2010 dat mevrouw G. Van Baar, woonachtig in Warmenhuizen, heeft gemaakt tegen de besluiten d.d. 22 juli 2010, waarbij burgemeester en wethouders op grond van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening en artikel 44 lid 2 Woningwet aan de heer C.J. van Stralendorff, woonachtig in Sliedrecht, ontheffingen en bouwvergunningen hebben verleend van het bestemmingsplan Buitengebied Harenkarspel en Bedrijventerrein De Groet II voor het plaatsen van twee vakwerkmasten ten behoeve van mobiel telefoonverkeer op de percelen: Meerweg, kadastrale aanduiding: gemeente Harenkarspel, sectie I, nummer 1384 in Dirkshorn en De Wurft10 in Waarland. Niet ontvankelijkverklaring. Geen behandeling (424)

Bezwaar d.d. 22 augustus 2010 dat de heer J.C. Admiraal e.a., woonachtig in Warmenhuizen, heeft gemaakt tegen het besluit d.d. 12 augustus 2010, waarbij burgemeester en wethouders op grond van artikel 2 lid 1 van de Bomenverordening Harenkarspel 2009 naar aanleiding van reconstructie aan de Ventweg aan de gemeente Harenkarspel vergunning hebben verleend voor het kappen van 19 platanen aan de Sportlaan in Warmenhuizen. Behandeling 15.30 uur (425)

Bezwaar d.d. 8 september 2010 dat mr. A.W.J. Castelijns van Castelijns Kaandorp Hoekstra advocaten, gevestigd in Alkmaar, namens de heer M.Groen, woonachtig in Waarland, heeft gemaakt tegen het besluit d.d. 29 juli 2010, waarbij burgemeester en wethouders naar aanleiding van het verzoek d.d. 17 juni 2010 op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in verband met titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht afwijzend hebben beslist om handhavend op te treden tegen de bedrijfsactiviteiten op het perceel aan de Nieuwboerweg 7 in Waarland. Behandeling 16.00 uur (426)Gemeente Harenkarspel
Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600