Gemeente Cranendonck


Veldcontrole voor erfgoedkaart

Op dit moment stelt de SRE Milieudienst een archeologische en cultuurhistorische waarden- en beleidskaart voor de vier A2 gemeenten Heeze-Leende, Waalre, Valkenswaard en Cranendonck op. Om deze kaart op te kunnen stellen, moeten op sommige plaatsen in Waalre, Cranendonck en Valkenswaard veldcontroles worden uitgevoerd. Het gaat hierbij overwegend om terreinen in het buitengebied en agrarische percelen. Het kan zijn dat uw terrein in het kader van het veldonderzoek wordt betreden.

Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk hieraan uw medewerking te verlenen. Het veldonderzoek vindt plaats tussen 11 en 29 oktober 2010.

Bij de veldcontroles wordt bekeken of terreinen (archeologisch) verstoord zijn. Om dit na te gaan zetten medewerkers van de SRE Milieudienst met medewerking van archeologisch bureau BAAC op verschillende terreinen enkele proefboringen. De boringen worden met een handboor geboord tot ca 1,5 meter diepte en hebben geen verstorende werking. Na het zetten van de boringen worden de gaten (doorsnede 3-7 cm) weer gedicht en is er aan de oppervlakte niets meer van te zien.

Meer informatie
Voor meer informatie over het archeologisch veldonderzoek kunt u terecht bij de betrokken ambtenaar van uw gemeente:
* Karin Evers, gemeente Cranendonck, telefoon: 0495-431264 en e-mail: k.evers@cranendonck.nl

De SRE verzorgt de verwerking van de gegevens. Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider erfgoedbeleid A2 gemeenten van het SRE, Ria Berkvens, regionaal archeoloog (telefoon: 040-2594780/06-15829049). E-mail: R.Berkvens@milieudienst.sre.nl, adres: Keizer Karel V Singel 8, Postbus 435 5600 AK Eindhoven.