Ingezonden persbericht- PERSBERICHT -

Amsterdam, 8 oktober 2010

WOMEN Inc. Talkshow: Vrouwen aan de macht, mannen uit hun kracht?

Maandag 11 oktober neemt WOMEN Inc. in haar maandelijkse Talkshow het succes van de Nederlandse vrouw onder de loep. Onder de noemer: Vrouwen aan de macht, mannen uit hun kracht? onderzoekt WOMEN Inc. wat waar is van het in de media ontstane beeld dat het tijdperk van de man voorbij is nu vrouwen in grote getale afstuderen en massaal de werkvloer opstromen. Ook bevraagt zij of jongetjes daadwerkelijk het slachtoffer zijn van de veel benoemde 'feminisering van het onderwijs.' Onder leiding van Yvonne Zonderop gaan hierover onder andere in gesprek: Louis Tavecchio (professor Pedagogiek en Onderwijsstudies), Ans Merens (wetenschappelijk onderzoeker SCP), Esther-Mirjam Sent (hoogleraar economische theorie en beleid), Arie Boomsma (auteur 'De man en zijn lichaam') en Jan Heemskerk (hoofdredacteur Playboy). WOMEN Inc. Update Regeerwijzer: SGP en gedoogsteun?

In de eerste helft van de Talkshow bespreekt WOMEN Inc. in een korte maandelijkse update van de WOMEN Inc. Regeerwijzer het emancipatiebeleid van het nieuwe kabinet en het recente geflirt met de SGP voor gedoogsteun. Ook al is dat laatste nu van de baan, de concessies die het nieuwe kabinet wilde doen aan de SGP leken wel onopgemerkt te blijven. WOMEN Inc. stelt hardop de vraag: hoe komt het dat een partij die vrouwen openlijk discrimineert als serieuze onderhandelingspartner wordt gezien? Het hooggerechtshof heeft de Nederlandse overheid immers gelast met de taak om deze vorm van vrouwendiscriminatie spoedig te beëindigen. Yvonne Zonderop gaat hierover in gesprek met Wouke van Scherrenburg (politiek commentator) en Kathalijne Buitenweg (voorzitter Stichting proefprocessenfonds Clara Wichmann). WOMEN Inc. Vrouwen aan de macht, mannen uit hun kracht? De Groene Amsterdammer van 5 augustus wijdt haar nummer aan 'Het einde van de man', met als ondertitel: 'vrouwen presteren beter op alle fronten'. Het artikel richt zich vooral op de situatie in Amerika waar voor het eerst in de geschiedenis vrouwen de meerderheid van de beroepsbevolking vormen. De vraag staat hier centraal: Is de postindustriële maatschappij beter geschikt voor vrouwen? De Libelle van 12 november richt zich ook op de vraag of het tijdperk van de man ten einde is nu de vrouwen zo succesvol blijken. Want ook in Nederland is het inkomen van vrouwen in steeds meer huishoudens belangrijk geworden. Vooral ook omdat relatief veel 'mannensectoren' zoals de bouw zijn getroffen door de crisis. Vrouwen stromen massaal de werkvloer op en meisjes en vrouwen doen het volgens de statistieken duidelijk beter op school en in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De opmars van vrouwen is zichtbaar, maar er moet ook een kanttekening bij worden geplaatst: in Nederland is het aantal werkende vrouwen weliswaar fors gestegen maar het merendeel van de vrouwen werkt parttime. Te gast zijn verder naast bovengenoemde personen: Dylan van Rijsbergen (schrijver 'Het onbehagen van de man') en Andrea Wiegman (trendwatcher). WOMEN Inc.
WOMEN Inc. is een onafhankelijk platform dat vrouwen verbindt en individuele ontplooiing bevordert. WOMEN Inc. wil vrouwen inspireren en bewegen om optimaal gebruik te maken van hun eigen krachten en talenten. Tegelijkertijd stimuleert WOMEN Inc. de samenleving om deze talenten te benutten. WOMEN Inc. brengt vrouwen uit verschillende werelden bij elkaar; op nationaal en internationaal niveau, dwars door leeftijden, culturen en disciplines heen en biedt ontmoeting en verdieping, inhoud en cultuur.

Datum: 11 oktober 2010
Tijd: 20:00 - 22:00 WOMEN Inc.Talkshow
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam