Gemeente Amersfoort

Persbericht gemeente Amersfoort - vrijdag 8 oktober 2010

Kortdurende wegwerkzaamheden aan hoofdwegen

In de week van 11 oktober vinden op een aantal doorgaande wegen in Amersfoort kortdurende onderhoudswerkzaamheden plaats. De wegen blijven open voor verkeer en er wordt zo veel mogelijk buiten de spits gewerkt.

Het gaat om de volgende wegen:

Amsterdamseweg
Heiligenbergerweg van de Ringweg Randenbroek tot aan het viaduct richting Leusden Ringweg Koppel
Ringweg Kruiskamp
Rondweg Oost
Outputweg

Ook in een aantal woonstraten worden scheuren in het asfalt gerepareerd. Deze straten blijven toegankelijk en alle woningen blijven bereikbaar. Het werk bestaat uit het opvullen van scheuren in het asfalt, om te voorkomen dat deze scheuren in de winter gaten worden. In totaal duren de werkzaamheden maximaal een week.

De aannemer stelt alles in het werk om de overlast zo klein mogelijk te houden. Daarom wordt er op de hoofdwegen zo min mogelijk in de spits gewerkt.

Noot voor de redactie,