Gemeente Edam-Volendam

Wijziging rechtspositie ambtenaren gemeente Edam-Volendam

Het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de bonden voor overheidspersoneel hebben op 1 juli
2010 het eerder overeengekomen principe (cao)akkoord bekrachtigd over de arbeidsvoorwaarden in de sector Gemeenten. Dit akkoord loopt van 1 juni 2009 tot 1 juni 2011.

Onderdelen van dit akkoord hebben betrekking op salarismaatregelen voor gemeenteambtenaren in 2010 en 2011 en onderwerpen als: vereenvoudiging van de cao en flexibilisering en levensfase.

In de vergadering van het college van b&w van 14 september 2010 zijn de wijzigingen in de rechtspositie (CAR-UWO) van de ambtenaren van de gemeente Edam-Volendam vastgesteld, welke betrekking hebben op de hiervoor genoemde onderdelen van het cao-akkoord.

De vastgestelde wijzigingen van de CAR-UWO van de gemeente zijn opgenomen in een drietal circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 1 juli 2010. De besluiten in kwestie, de volledige tekst van de circulaires en de bijlagen waarin de bedoelde wijzigingen zijn verwoord zijn tot 1 januari 2011 in te zien op het Stadskantoor van de gemeente Edam-Volendam, tevens kunt u deze hieronder raadplegen.

* bijlagecirculaireLOGAlbr10073mbtflexibiliseringenlevensfase.PDF (183,17 KB)

* bijlagecirculaireLOGAlbr10073mbtvereenvoudigingcao.PDF (245,03 KB)
* bijlagencirculaireLOGAlbr10072mbtsalarismaatregelen.PDF (325,29 KB)
* circulaireLOGAlbr10072mbtsalarismaatregelen.PDF (459,78 KB)
* circulaireLOGAlbr10073mbtflexibiliseringenlevensfase.PDF (304,05 KB)

* circulaireLOGAlbr10073mbtvereenvoudingcao.PDF (323,35 KB)
* circulaireLOGAlbr10075mbtuitwerkingcao20092011.PDF (551,59 KB)