Gemeente Voorschoten

noord-hofland van start

Aanbesteding scholencomplex Noord-Hofland van start

De gemeente is een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor de bouw van het scholencomplex in Noord- Hofland.

Tot 25 november kunnen bouwbedrijven zich inschrijven als gegadigde voor het project dat is ontworpen door architectenbureau 'De Zwarte Hond'.

De ingestelde selectiecommissie beoordeelt de gegadigden op de eisen zoals gepubliceerd in de aanbestedingsleidraad. De uiteindelijk gunning wordt bekend gemaakt op 22 maart a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bij de gemeente Voorschoten, de heer L. Frissen via ( 071) 5 600 691, of lamfrissen@voorschoten.nl.
* 11 oktober 2010