Ingezonden persbericht---Persbericht
11 oktober 2010

SCBA vernieuwt samenwerking met G4S

De Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam (SCBA) heeft de samenwerking met haar langdurige beveiligingspartner G4S vernieuwd. De keuze voor G4S viel op basis van de mate waarin G4S voldoet aan de wensen van de deelnemende bedrijven, de ervaring van G4S met andere (grote) collectieven, alsmede de brede dienstverlening van G4S en de maatwerkoplossingen die zij de deelnemers biedt.

Eerder dit jaar heeft SCBA, als onderdeel van het algehele verbetertraject dat SCBA eind 2008 is gestart, een offertetraject uitgezet onder diverse particuliere beveiligingsbedrijven om de veiligheid op de bedrijventerreinen te verhogen. In de voorbereiding hierop heeft SCBA gekeken naar de wensen van de deelnemers en op basis daarvan een programma van eisen bij de verschillende beveiligingsbedrijven neergelegd. Het uiteindelijke doel was om in samenwerking met een groter aantal deelnemers de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren. Tevens was het de wens van SCBA om meer pro-actief en zichtbaar aanwezig te zijn. SCBA heeft in G4S een partner gevonden om deze doelen te bereiken. De partijen gaan een nieuwe overeenkomst sluiten waarin betere voorwaarden zijn opgenomen die ten gunste komen aan de deelnemers. Te denken valt aan het gebruik van cameratoezicht om de veiligheid op de bedrijventerreinen naar een nog hoger niveau te brengen, maar ook het toegankelijker maken van het collectief voor nieuwe deelnemers. Bovendien is een convenant opgesteld voor informatie-uitwisseling tussen politie Amsterdam Amstelland, SCBA en G4S.

Aat Eerenberg, directeur SCBA: "Deelnemers hebben recht op een proactieve Stichting, dat is ook het motto van onze Stichting. Een Stichting die partijen (politie, beveiligers, ondernemersverengingen) bindt en zo vanuit de wensen van deelnemers beleid maakt, daar moeten we nu en voor de toekomst keihard aan blijven werken. Zo en niet anders kan de beveiliging voor Amsterdam Zuidoost een groot succes worden."

Ronald Koier, business unit directeur G4S: "De succesvolle samenwerking tussen de Stichting en G4S uit zich in een veilige (werk)omgeving voor alle deelnemers. Als G4S zijn we verheugd dat we dit door middel van deze nieuwe overeenkomst kunnen voortzetten."

Einde persbericht

G4S
G4S is specialist op het gebied van beveiliging en veiligheid en biedt een uitgebreid producten- en dienstenpakket voor de meest uiteenlopende toepassingen. Van advies tot en met uitvoering. G4S is beursgenoteerd in Londen en Kopenhagen en is wereldmarktleider met meer dan 600.000 medewerkers en activiteiten in ruim 110 landen. In Nederland is G4S marktleider met 9.000 medewerkers.

Noot voor de redactie,

Ingezonden persbericht