Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Platform voor Commerciële Slagkracht in de Bouw gelanceerd

Amersfoort, 11 oktober 2010 - The Bridge business innovators heeft het Platform voor Commerciële Slagkracht in de Bouw gelanceerd. Het Platform heeft als doel de commerciële slagkracht van bouwbedrijven te vergroten en daarmee een bijdrage te leveren aan het realiseren van groei in deze moeilijke tijden.

Het Platform
Het Platform streeft er naar haar leden zo goed mogelijk te bedienen, door kennis, training en hulpmiddelen te faciliteren. Het Platform heeft geen winstoogmerk en het positioneert zich als een brancheorganisatie, gerund door commerciële professionals. Bouwend Nederland draagt het Platform een warm hart toe en gaat -waar mogelijk- samenwerken met hett Platform. Volgens Peter Fraanje van Bouwend Nederland is het nu van het grootste belang dat bouwbedrijven commercie gaan inzetten om nieuwe inkomstenbronnen te vinden: 'De tijd is rijp, dit is wat de bouw nodig heeft'.

Kosten
Het lidmaatschap van het Platform kost ¤ 750,- per jaar voor een bouwbedrijjf met maximaal 150 medewerkers en ¤ 1.500,- voor een bbedrijf met een omvang tussen 150 en 500 medewerkers. Bedrijven groter dan 500 medewerkers betalen ¤ 2.000,- perr jaar.

Voordelen
Als lid van het Platform ontvangt het bouwbedrijf:
* gratis deelname (van één persoon) aan de training commerciële slagkracht: hoe verkoop je succesvol in de bouw?
* gratis deelname (van één persoon) aan de workshop nieuwe verdienmodellen
* gratis digitale nieuwsbrief met tips en kennis ter inspiratie
* gratis jaarlijks adviesbezoek op het gebied van marktaanpak
* deelname aan innovatiemonitor en ontvangst van innovatierapport
* deelnamecertificaat

The Bridge business innovators
The Bridge business innovators heeft zich als zelfstandig onderdeel van Twynstra Gudde gespecialiseerd in 'business innovatie'. The Bridge helpt organisaties bij het uitwerken van hun groeistrategie, het versterken van de innovatiekracht en het succesvol in de markt zetten van nieuwe producten en diensten. Het creëren van nieuwe verdienmodellen staat hierbij centraal.

Noot voor de redactie,