Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

FES-subsidie voor Railterminal Chemelot

Sittard-Geleen, 11 oktober 2010 - De ministerraad heeft vrijdag besloten om de provincciale FES-aanvraag voor de Railterminal Chemelot te honoreren. De provincie Limburg heeft deze subsidie-aanvraag bij het Ministerie van Economische Zaken ingediend, om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking, dat is gevuld met aardgasbaten. Deze aanvraag is opgesteld in samenspraak met de gemeente Sittard-Geleen en private partijen als Sabic, DSM, Chemelot en Site Tech.

De aanvraag is gericht op de ontwikkeling van een railterminal met toeleidende infrastructuur op de chemie-site en de herontwikkeling van Mauritspark.

Met de beoogde ontwikkeling van de railterminal op de site, in samenhang met ontwikkelingen als LPG-transport, zuidelijke aansluiting en een verdere toename van het goederenvervoer over spoor, zal voor met name de bewoners van Mauritspark de leefbaarheid verder onder druk komen te staan. Via het FES doet zich nu een unieke mogelijkheid voor om financiële middelen te verwerven die voor de bewoners een toekomstbestendige oplossing kan betekenen van de sinds jaar en dag bestaande leefbaarheidsproblematiek. Concreet betekent dit dat, nu de FES-aanvraag wordt toegekend, er geld beschikbaar is voor de aankoop van de woningen Mauritspark.

Met het bestuur van de buurtvereniging Mauritspark is de afspraak gemaakt om binnenkort om tafel gaan zitten om het vervolgproces precies in kaart te brengen. Dit is uiteraard mede afhankelijk van standpunt dat de bewoners innemen ten aanzien van sanering van de wijk. Zoals bekend bepalen de bewoners dit standpunt pas nu er duidelijkheid is ten aanzien van het toekennen van de FES-subsidie.


---
Gemeente Sittard-Geleen