Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

"AFN treedt toe tot CMC"

Amsterdam, 11 oktober 2010

AFN (Vereniging Facilitaire Sectie AFN) is per 1 juli 2010 toegetreden tot het CMC (Centrum voor Merk en Communicatie). De AFN treedt hiermee in de voetsporen van de andere vier partners van CMC: BVA, DDMA, SPOT en VEA.

Met de toetreding van AFN wordt het draagvlak verbreed en kunnen de gezamenlijke doelstellingen in een steviger coalitie worden gediend. Zelfregulering is hierbij een belangrijke doelstelling. De branche is gebaat bij zelfregulering om commerciële communicatie in optima forma te kunnen benutten. Randvoorwaarde hierbij is dat men met respect voor de ontvanger en maatschappelijk verantwoord te werk gaat.

CMC-voorzitter Hans Hillen: "Wij zijn zeer tevreden dat de facilitaire mediabedrijven hun krachten willen bundelen met die van ons."

AFN-voorzitter Georgette Schlick: "Content en audiovisuele techniek en -diensten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de toetreding van de branchevereniging voor de audiovisuele bedrijven, de AFN, versterken we het onderlinge belang tussen content en (technische) productie. Immers, inhoud beïnvloedt techniek en techniek beïnvloedt inhoud. Onze sector komt hiermee beter op de kaart te staan in Den Haag en Brussel."

Het Centrum voor Merk en Communicatie (CMC) is het platform voor commerciële communicatie waar kennis en belangen van de branche worden samengebracht. Het CMC is namens de sector de gesprekspartner voor bedrijfsleven en politiek. CMC is betrokken bij wetgeving en is initiator van co- en zelfregulering. Het CMC zet zich in voor het behoud van vrijheid van verantwoorde commerciële meningsuiting en zelfregulering.

De Vereniging Facilitaire Sectie AFN, kortweg "AFN", werd opgericht in 1996 met als initiatiefnemers de gezichtsbepalende facilitaire aanbieders in Nederland binnen de sectoren audio, video en film. De vereniging behartigt het collectief belang van de aanbieders van audiovisuele faciliteiten. Daarnaast fungeert de AFN als platform en trefpunt voor de audiovisuele facilitaire bedrijven. AFN wil een inspirerende ontmoetingsplaats zijn, zowel vakinhoudelijk als bedrijfsmatig.

EINDE PERSBERICHT