Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 oktober 2010

Schriftelijke vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

over de kwaliteit van schuldhulpverlening in gemeenten


1) Heeft u kennisgenomen van de televisie-uitzending van 1 Vandaag van 8 oktober 2010, waarin een item was gewijd aan de kwaliteit van schuldhulpverlening in gemeenten?


2) Klopt het dat een aantal gemeenten de toeloop bij de lokale schuldhulp onvoldoende aan kan, waardoor de kwaliteit van de schuldhulpverlening in individuele gevallen ernstig tekort kan schieten? Voor hoeveel gemeenten geldt dat zij capaciteitsproblemen hebben met het verwerken en behandelen van schuldhulpaanvragen?


3) Klopt het bericht in de uitzending dat door gebrekkige schuldhulpverlening mensen met schulden juist dieper in de problemen komen? Bent u bereid te inventariseren in welke plaatsen deze problematiek speelt, en daarvan een overzicht naar de Tweede Kamer te sturen?


4) Bent u van mening dat burgers die in de problematische schulden zitten en bij hun gemeente aankloppen voor schuldhulp, recht hebben op goede schuldhulp? Bent u tevens van mening dat de kwaliteit van schuldhulp in alle gemeenten een voldoende minimumniveau moet hebben, en dat het onacceptabel is dat slechte schuldhulp van gemeenten ervoor zorgt dat mensen in nog grotere financiële problemen komen?


5) Bent u met de PvdA-fractie van mening dat het, om de basiskwaliteit van schuldhulpverlening in gemeenten te garanderen, van groot belang is dat het in januari 2010 door u ingediende wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening (Kamerstuk nr. 32291) zo snel mogelijk wordt ingevoerd?