De Vlinderstichting

11 oktober 2010

Vlinders op zee

De Seafox 1 (foto: Workfox BV LTD)

Vorige week werden op gasplatforms in de Noordzee een windepijlstaart en een bruine herfstuil gevonden. Blijkbaar vliegen ze ver over open water en zien de platforms als mooie rustplek.

Daniel Beuker en Mark Collier waren voor Bureau Waardenburg vogels aan het tellen op K14-c, een boorplatform 80 kilometer ten Westen van Terschelling. Tijdens de telronde vonden ze een windepijlstaart (Agrius convolvuli). De nachtvlinder zat (zoals op de foto te zien) verzwakt op de grond. Met het idee het diertje op te lappen hebben ze deze tot aan de avond in op een donkere plek bewaard om het later suikerwater te laten drinken. Helaas heeft de pijlstaart het niet gehaald. Daar bleef het niet bij want ze schrijven ook nog: "Vandaag op de weg terug op een tussenlanding op een mobiel werkeiland genaamd Seafox 1 troffen we nog een bruine herfstuil aan. Deze verstopte zich in mijn schoen na een succesvolle vluchtpoging voor een hongerig mannetje vink".

De windepijlstaart (foto: Mark Collier & Daniel Beuker) Van de windepijlstaart, een trekvlinder, is bekend dat hij grote afstanden af kan leggen en er zijn ook meer waarnemingen vanaf boten en platforms. Toch blijft het apart om een schijnbaar kwetsbare vlinder zo ver van de vaste wal aan te treffen. De bruine herfstuil (Agrochola circellaris) is geen trekvlinder en voor deze soort is de waarneming echt bijzonder. Het is een soort die verspreid in Nederland voorkomt, in loofbossen, struwelen, parken en tuinen. Wat zo'n vlinder zo ver van de vaste wal doet is een raadsel. Het is wel bekend dat vlinders, ook die bekend staan als erg honkvast, soms de neiging krijgen om te gaan zwerven. Eenmaal buiten het geschikte leefgebied zal een bruine herfstuil doorvliegen in de hoop een mooi stukje loofbos of een fraaie tuin tegen te komen.

Bruine herfstuil (foto Mark Collier & Daniel Beuker) Als ze boven zee komen zullen ze door blijven vliegen tot ze niet meer kunnen of totdat ze, zoals hier, een boot of platform tegenkomen waar ze hopen uit te rusten en bij te tanken. Dat laatste zal niet gebeuren, want voedsel zullen ze er niet vinden en er zijn, naast vinken, nog veel meer uitgehongerde vogels aan boord die wel raad weten met een vlinder. Voor uw gemoedsrust: de bruine herfstuil heeft het wel gehaald en is door de ontdekkers meegenomen naar het vaste land en daar losgelaten (misschien is hij direct weer de zee opgevlogen, je weet maar nooit).

De windepijlstaart (foto: Mark Collier & Daniel Beuker)