Internationaal congres 'Sexuality under 18'


UTRECHT, 20100824 -- Op 11 en 12 oktober 2010 vindt in Amersfoort het internationale congres 'Sexuality under 18' plaats. Het congres gaat over de invloed van de sociale omgeving op de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Deelnemers uit vele verschillende (ontwikkelings-)landen zullen discussies voeren en ervaringen delen. Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit, en World Population Foundation (WPF) organiseren het congres.

Omgevingsfactoren

De seksuele ontwikkeling van mensen begint al op jonge leeftijd en wordt beïnvloed door vele factoren. Kinderen krijgen op jonge leeftijd ideeën, opvattingen, normen, waarden en gedragspatronen mee die sterk cultureel bepaald zijn en die aansluiten bij de sociale omgeving waarin het kind leeft. Denk bijvoorbeeld aan rolpatronen, de manier waarop ouders met hun kind communiceren, het al dan niet accepteren van homoseksualiteit, de invloed van wetgeving, politiek en religie.

Informatievoorziening

Ouders, media en leeftijdsgenoten spelen in de seksuele ontwikkeling van kinderen - in verschillende levensfases - een belangrijke rol. Het is van belang kinderen en jongeren van juiste informatie te voorzien op het gebied van seksualiteit en relaties, zodat zij tijdens hun leven weloverwogen keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit, partnerkeuze, anticonceptie, kinderwens etc. Helaas ontbreekt goede informatie voor vele jongeren in de wereld.

Congres 'Sexuality under 18'

Tijdens het congres 'Sexuality under 18' staat de vraag centraal hoe de sociale omgeving de seksuele ontwikkeling van kinderen en jonge jongeren beïnvloed. Naast lezingen, zijn er interactieve workshops waarin deelnemers kunnen discussiëren en ervaringen uitwisselen.
Het congres is onder andere bedoeld voor beleidsmakers, afgevaardigden van NGO's (niet-gouvernementele organisaties), mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, jeugdwerkers, jongerenorganisaties en jongeren die in hun dagelijks werk te maken hebben met seksualiteitsvraagstukken. De voertaal tijdens het congres is Engels. Gratis inschrijven kan via www.rutgersnissogroep.org.

Organisatoren
Rutgers Nisso Groep en World Population Foundation (WPF) organiseren het congres 'Sexuality under 18'. Eind 2010 fuseren beide organisaties. Door krachten te bundelen ontstaat een sterk internationaal consortium op het gebied van de seksuele en reproductieve gezondheidszorg.

Ingezonden persbericht