Lezing door Derrida-leerling Jean-Luc Marion


The Impossible - God. A Modern Approach to the Question of God

NIJMEGEN, 20100927 -- Het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert een lezing met de gerenommeerde Franse filosoof en Derrida-leerling Jean-Luc Marion. Marion gaat op een originele manier in op de vraag of God bestaat. De lezing vindt plaats op maandag 11 oktober 2010 van 20.00 - 22.00 uur in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2.

Bestaat God? En als Hij bestaat, wie is Hij? Deze discussie lijkt in Nederland tot stilstand gekomen: God is dood. In Frankrijk daarentegen denken moderne filosofen opnieuw na over deze vragen. Zij kiezen daarbij voor nieuwe, originele benaderingen. Ze nemen afstand van oude (af)godsbeelden.

De gerenommeerde filosoof Jean-Luc Marion is een van de meest radicale denkers onder hen. In de kern betoogt hij dat we weliswaar de `negatieve zekerheid' hebben dat God bestaat, maar dat we niets over Hem kunnen zeggen. Wie God zoekt, vindt Hem niet door na te denken, maar door open te staan voor wat zich ongevraagd aandient.

De voertaal is Engels.

Sprekers
Prof. Jean-Luc Marion (1946) is een van de meest vooraanstaande Franse filosofen van dit moment. Hij is een leerling van Jacques Derrida. Hij denkt en schrijft vanuit een brede kennis van de patristische en mystieke theologie, de fenomenologie en de moderne filosofie. Marion is hoogleraar Filosofie aan de Université Paris-Sorbonne (Paris IV) en de University of Chicago Divinity School. In 2008 werd hij gekozen tot lid van de prestigieuze Académie française.
Dr. Gert-Jan van der Heiden, universitair docent Metafysica en kenleer aan de Radboud Universiteit Nijmegen en kenner van de moderne Franse filosofie, is gespreksleider.

Meer informatie op www.ru.nl/sp/marion

Soeterbeeck Programma