Veel belangstelling voor boek 'Leven met een gouden randje'


Juist dát beetje kracht en optimisme dat ik nodig had vond ik in dit boek. (citaat)

SINT-MICHIELSGESTEL, 20101011 -- Dat het boek `Leven met een gouden randje' voorziet in een behoefte blijkt uit het feit dat inmiddels al bijna 1500 exemplaren zijn verkocht. Ook een groot aantal bibliotheken heeft het boek in de collectie opgenomen. Dit boek speelt dan ook in op een maatschappelijk zeer belangrijk thema, dat deze "Pink Ribbon'maand nog eens extra in de belangstelling staat.

Heel veel mensen worden geconfronteerd met kanker, ofwel in hun directe omgeving of zelfs doordat zij zelf door kanker worden getroffen. Dat is bijna altijd een bijzonder ingrijpende ervaring die gepaard gaat met vele heftige en negatieve emoties. Het is voor veel mensen moeilijk om daar weer uit op te krabbelen en de positieve kant van het leven te ontdekken.

In "Leven met een gouden randje" worden elf vrouwen in woord en beeld geportretteerd. Zij laten zien hoe vrouwen met kanker, ieder op hun eigen manier, inspiratie vinden om krachtig en kleurrijk te leven. Zij vertellen over de kracht in zichzelf, een kracht die zij ondanks pijn, vermoeidheid, gevoelens van verdriet en wanhoop weten op te brengen. Zij leggen uit hoe zij weer balans in hun leven proberen te vinden, na de behandelingen en na de vele en heftige ervaringen en emoties die hun ziekte met zich meebrengt. Ook geven de vrouwen praktische tips om weer grip te krijgen op het leven en tonen ze hoe zij proberen `een gouden randje' aan hun leven te geven.

Dit boek wil iets van hun ervaringen meegeven aan kankerpatienten, hun naasten en aan hulpverleners. Verder is `Leven met een gouden randje' een inspirerend boek voor iedereen die zich bij dit onderwerp betrokken voelt. Het boek is toegankelijk geschreven en fraai vormgegeven met prachtige foto's die de kracht en moed van de getoonde vrouwen duidelijk weerspiegelen.

Dineke Kleine, zelf ervaringsdeskundige en Carin van Doremalen, die haar moeder aan kanker verloor, zijn de samenstellers van het boek. `Leven met een gouden randje' is in eigen beheer en zonder commerciële bedoelingen uitgegeven onder ISBN nummer 978-90-9024760-1. Het boek is voor ¤ 14,90 te bestellen via www.levenmeteengoudenrandje.nl.

Kijk voor meer informatie en een impressie van het boek op www.levenmeteengoudenrandje.nl.

Voor nadere inlichtingen: 06 - 23 33 71 43 of info@levenmeteengoudenrandje.nl.

Ingezonden persbericht