Wageningen Universiteit en Researchcentrum

11 okt 2010

Onderdeel: Wageningen Business School

De cursus âFaciliteren van interactieve processenâ geeft praktische handreikingen voor de begeleiding van interactieve beleids- en uitvoeringsprocessen. De cursus leert u werken met een manier van interactief werken, die al 25 jaar beproefd is en steeds door ons is aangepast en verbeterd. De cursusleiders hebben een enorme ervaring met het faciliteren van interactieve processen in de praktijk en blijken daarin zeer succesvol.Deze cursus leert u vooral goed groepssessies binnen interactieve processen te faciliteren, met alle hulpmiddelen en technieken die daar bij horen. Lees verder