Kooprecht huurders ondoordacht


onderzoek naar verkoop van corporatiewoningen

HILVERSUM, 20101011 -- Het regeerakkoord voert de financiële druk op de corporaties steeds verder op en wil huurders het recht geven hun woning tegen een redelijke prijs te kopen. Een kooprecht voor huurders is echter ondoordacht. Bepleit wordt om huurders wel meer mogelijkheden te bieden als zij een woning van een corporatie willen kopen.

Uit een onderzoek, dat bij 15 corporaties verspreid door het land is uitgevoerd, blijkt wat de kansen en beperkingen zijn om sociale huurwoningen te verkopen. Aannemelijk is dat het aandeel van corporatiewoningen op de markt van koophuizen verder groeit. Naar schatting staan er landelijk reeds 400.000 huurwoningen op de nominatie om verkocht te worden. De verwachtingen over de aantallen die daadwerkelijk verkocht kunnen worden moeten worden getemperd. Een jaarlijks verkooppercentage van hooguit 1 a 1,5 % van de totale aantal huurwoningen lijkt onder de huidige omstandigheden het maximaal haalbare. Dat zou betekenen dat hooguit ca 25.000 tot 35.000 huurwoningen op jaarbasis verkocht worden.

In het rapport staan allerlei gegevens over het beleid, de organisatie, de marketing en koopfaciliteiten van corporaties. Het is primair bedoeld voor een verdere professionalisering van deze nieuwe tak van sport. Het moet een bron van kennis en inspiratie zijn, niet alleen voor medewerkers, managers en bestuurders, maar ook voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Daarnaast zal het voor betrokkenen van buiten de sector een beter beeld geven van de kansen en beperkingen rond dit thema.

De rapportage kan worden gedownload via www.publicvision.eu. U kunt het ook in gedrukte vorm bestellen: als u ¤ 21,50 overmaakt op rekeningnummer ING 2312532 t.n.v. Public Vision te Hilversum o.v.v. "verkoop corporatiewoningen" wordt het u zo spoedig mogelijk toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

Public Vision

Ingezonden persbericht