Ingezonden persbericht


Persbericht

Humanitas Breda

Rouwcafé op Maandag 11 0ktober 2010 om 20.00 uur

De dood in het leven van kinderen en jongeren.

Rouw en café: het is niet de meest voor de hand liggende combinatie. Bij het woord café moet u dan ook denken aan een plek van samenkomst, waar iedereen welkom is, waar u met anderen in contact kunt komen, waar u wat kunt drinken en waarvoor u geen afspraak hoeft te maken.

Dat is precies, wat ook met het Rouwcafé beoogd wordt: een avond waar ieder, die met dood en rouw te maken heeft, de kans krijgt om daarover met anderen van gedachten te wisselen. Voor mensen die een ingrijpend verlies hebben geleden en daarvoor in hun omgeving niet (of niet meer) de aandacht krijgen, die zo helpend en steunend kan zijn.

Het eerstvolgende Rouwcafé zal plaatsvinden op maandagavond 11 oktober 2010 van 20.00 - 22.00 uur in Zorgcentrum de IJpelaar aan de Overakkerstraat 111 te Breda. De inleidster van deze avond is Bo van Aalst. Met studie en werkervaring heeft Bo zich gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren en heeft hiertoe een eigen Praktijk in Hank. De lezing nodigt ons uit om oog te krijgen voor de diepe ervaringen van kinderen en jongeren bij ingrijpende ziekte, sterven, afscheid nemen en rouw.

Na de lezing wordt het gesprek in kleinere groepjes voortgezet, waarbij men met elkaar van gedachten kan wisselen. Het is de bedoeling met elkaar in gesprek te komen rond het verwerken van het verlies.

Net als in een gewoon café, is het niet nodig om je van te voren aan te melden, de toegang is gratis en eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. U bent van harte uitgenodigd!