Provincie Overijssel

Persbericht

Zwolle, 1 oktober 2010

Gewijzigde planning
N 342 Oldenzaal-Denekamp afgesloten van 11 oktober tot 6 november

De provinciale weg N 342 Oldenzaal-Denekamp is afgesloten voor het verkeer van maandag 11 oktober tot zaterdag 6 november. De afsluiting vindt plaats tussen de rotonde met de Bentheimerstraat in Oldenzaal en de rotonde met de aansluiting op de Scandinavië-route in Denekamp. De onderhoudswerkzaamheden starten een week later dan gepland en duren een week langer, omdat bij de voorbereidingen van de werkzaamheden is gebleken dat er in de onderlagen veel meer teerhoudend asfalt aanwezig was dan bekend. Dit teerhoudende asfalt moet om milieutechnische redenen uit de asfaltlagen worden verwijderd, waardoor er meer materiaal moet worden afgevoerd en er ook meer nieuw asfalt moet worden aangebracht.

De afsluiting van de N 342 zorgt voor extra verkeersdruk op de wegen in het buitengebied. De provincie Overijssel en de betrokken gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal hechten veel waarde aan verkeersveiligheid. Daarom is gezamenlijk besloten gedurende de afsluiting van de N 342 het buitengebied voor het doorgaande vrachtverkeer af te sluiten. Het betreft het gebied tussen de Duitse grens, Oldenzaal, Rossum, Kanaal Almelo-Nordhorn en Denekamp. Alle toegangswegen moeten van verbodsborden voor het doorgaande vrachtverkeer worden voorzien, waardoor de werkzaamheden een week later dan gepland kunnen beginnen. De regiopolitie Twente ziet toe op de naleving van de tijdelijke verkeersmaatregel. Het werkverkeer voor de N 342 mag gebruik maken van de daartoe aangewezen routes door het gebied. Het werkverkeer krijgt duidelijke instructies mee ter bevordering van de verkeersveiligheid in het buitengebied.

Omleidingen
Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de provinciale wegen N 343 en N 349 (Weerselo, Fleringen en Ootmarsum). De omleiding wordt met borden aangegeven. Voor het internationale (vracht)verkeer tussen Nordhorn en Oldenzaal/A1 wordt een omleiding ingesteld via in Duitsland de Ring van Nordhorn (B 213), de Gildehauser Weg (K 26), afrit 2 Gildehaus, de E30 en uiteindelijk de A1 in Nederland en omgekeerd. Ook voor het busverkeer wordt een omleiding ingesteld. Buslijn 62 van Connexxion rijdt tussen Denekamp en Oldenzaal tijdelijk via Ootmarsum. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van 15 minuten.

Werkzaamheden
De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel. Eén van deze wegen is de N 342, wegvak Oldenzaal - Denekamp. De werkzaamheden bestaan uit het volledig verwijderen van de bestaande asfaltverharding van de hoofdrijbaan, het versterken van de ondergrond en het vervolgens opnieuw asfalteren van de hoofdrijbaan. Langs de hoofdrijbaan wordt bermverharding aangebracht en de in- en uitritten worden opnieuw bestraat.

Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden op www. bereikbaar.overijssel.nl.

Noor voor de redactie: bij dit persbericht treft u een kaartje aan met de omleidingsroutes en de afsluiting van het buitengebied tijdens de werkzaamheden aan de N 342.