Gemeente Dinkelland

PERSBERICHT

Datum: 1 oktober 2010
Betreft: Gewijzigde planning afsluiting N 342

Gewijzigde planning: N 342 Oldenzaal-Denekamp afgesloten van 11 oktober tot 6 november

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vanuit de provincie, is de provinciale weg N 342 tussen Oldenzaal en Denekamp afgesloten voor al het verkeer van maandag 11 oktober tot zaterdag 6 november. De afsluiting vindt plaats tussen de rotonde met de Bentheimerstraat in Oldenzaal en de rotonde met de aansluiting op de Scandinavië-route in Denekamp.

De onderhoudswerkzaamheden starten een week later dan gepland en duren een week langer, omdat bij de voorbereidingen van de werkzaamheden is gebleken dat er in de onderlagen veel meer teerhoudend asfalt aanwezig was dan bekend. Dit teerhoudende asfalt moet om milieutechnische redenen uit de asfaltlagen worden verwijderd, waardoor er meer materiaal moet worden afgevoerd en er ook meer nieuw asfalt moet worden aangebracht.

De afsluiting van de N 342 zorgt voor extra verkeersdruk op de wegen in het buitengebied. De provincie Overijssel en de betrokken gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal hechten veel waarde aan verkeersveiligheid. Daarom is gezamenlijk besloten gedurende de afsluiting van de N 342 het buitengebied voor het doorgaande vrachtverkeer af te sluiten. Het betreft het gebied tussen de Duitse grens, Oldenzaal, Rossum, Kanaal Almelo-Nordhorn en Denekamp.

De regiopolitie Twente ziet toe op de naleving van de tijdelijke verkeersmaatregel. Het werkverkeer voor de N 342 mag gebruik maken van de daartoe aangewezen routes door het gebied. Het werkverkeer krijgt duidelijke instructies mee ter bevordering van de verkeersveiligheid in het buitengebied.

Omleidingen
Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de provinciale wegen N 343 en N 349 (Weerselo, Fleringen en Ootmarsum). De omleiding wordt met borden aangegeven. Voor het internationale (vracht)verkeer tussen Nordhorn en Oldenzaal/A1 wordt een omleiding ingesteld via in Duitsland de Ring van Nordhorn (B 213), de Gildehauser Weg (K 26), afrit 2 Gildehaus, de E30 en uiteindelijk de A1 in Nederland en omgekeerd. Ook voor het busverkeer wordt een omleiding ingesteld. Buslijn 62 van Connexxion rijdt tussen Denekamp en Oldenzaal tijdelijk via Ootmarsum. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van 15 minuten.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen in verband met de werkzaamheden aan de N 342? Neemt u dan contact op met de provincie Overijssel, team wegen en kanalen, op telefoonnummer 038-4997000.

Aanvullende verkeersmaatregelen gemeente Dinkelland Aansluitend aan de verkeersmaatregel om het langs de N342 gelegen buitengebied af te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer, acht de gemeente Dinkelland het noodzakelijk om aanvullende verkeersmaatregelen te nemen. Deze maatregelen vinden plaats op de volgende wegen:

Molendijk/Schiphorstdijk
Om overlast en schade op de route via het landgoed Singraven tegen te gaan, wordt de Schiphorstdijk ter hoogte van de brug over de Bijdinkel (bij de aansluiting met de zandweg Linderdijk) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De doorgang voor fietsers blijft mogelijk. Het landgoed Singraven en het restaurant De Watermolen blijven bereikbaar vanuit de richting Denekamp.

Dusinksweg
Op de aan de zuidoostkant van Ootmarsum gelegen Dusinksweg zullen eveneens aanvullende verkeersmaatregel worden genomen. De gehele Dusinksweg zal worden afgesloten voor vrachtverkeer, met uitzondering van bouwverkeer voor het plan "Brookhuis" en vrachtverkeer met een bestemming gelegen aan de Dusinksweg. Daarnaast zal op de Dusinksweg tijdens de werkzaamheden op het deel gelegen tussen Timmusweg en de Denekamperstraat een maximum snelheid van 30 km/uur gelden.

Gewijzigde dienstregeling Connexxion
Tijdens de werkzaamheden kunnen de lijnbussen ook geen gebruik maken van de route Denekamp-Oldenzaal. De busmaatschappij Connexxion heeft besloten om een gewijzigde dienstregeling toe te passen in die periode. De lijn 62 zal rijden tussen Enschede/Oldenzaal en Ootmarsum. Het eindpunt ligt in Ootmarsum bij de halte aan Rondweg / Laagsestraat. Tussen Denekamp zal een pendelbus rijden die aansluiting heeft op de bus in Ootmarsum.

Welke haltes in Denekamp blijven bereikbaar?
In Denekamp kan gedurende de werkzaamheden uitsluitend gebruik worden gemaakt van de haltes Churchillstraat, Veldkampsweg en Borghert. Alle andere haltes zullen tijdelijk vervallen. Passagiers die normaal van de andere haltes gebruik maken zullen moeten uitwijken naar één van deze drie haltes.

Zal de bus ook haltes in Ootmarsum meenemen?
De lijn 62 tussen Oldenzaal en Ootmarsum, en ook de pendelbus tussen Denekamp en Ootmarsum, zal onderweg uitsluitend de halte gebruiken die gebruikt wordt om de passagiers te laten overstappen tussen de beide lijnen. Dit is de halte nabij Rondweg / Laagsestraat in Ootmarsum. Bij de overige haltes in Ootmarsum en op het gedeelte tussen Ootmarsum en Oldenzaal zal de bus niet stoppen. In Oldenzaal zal de lijn 62 vanaf de halte Oliemolenstraat de normale dienstregeling volgen en de vaste haltes aandoen.

Op welke tijden rijden de lijn 62 en pendelbus?
De tijdelijke lijn 62 (Enschede - Ootmarsum) en de pendelbus rijden gedurende de zelfde periode als de normale lijn 62, dus van maandag tot en met zondag. De aankomst- en vertrektijden bij de overstaphalte in Ootmarsum zijn gelijk aan de tijden die normaal gelden voor de halte "Onder de Linden" in Denekamp. Dit betekent dat de vertrektijden vanuit Ootmarsum richting Oldenzaal liggen op 3 of 33 minuten na het hele uur. De aankomsttijden vanuit richting Oldenzaal liggen op 27 of 57 minuten na het hele uur. De vertrektijden van de pendelbus vanuit Denekamp liggen op 16 of 46 minuten na het hele uur; aankomst in Ootmarsum ligt dan op 29 of 59 minuten na het hele uur zodat voldoende tijd beschikbaar is voor de overstap. In de andere richting vertrekt de pendelbus om 3 of 33 over het hele uur vanuit Ootmarsum richting Denekamp. Aankomst ligt op 16 of 46 over het hele uur. De reistijd tussen Denekamp en Oldenzaal neemt met circa 20 minuten toe.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de aanvullende maatregelen die Dinkelland treft, neemt u dan contact op met het servicecentrum van de gemeente Dinkelland op telefoonnummer 0541-854100.
Gemeente Dinkelland