Gemeente Den Haag

Denk mee over de toekomst van Centrum!

Gepubliceerd: 01 oktober 2010 Laatste wijziging: 01 oktober 2010

Wilt u als bewoner/ondernemer van Centrum meedenken over de toekomst van uw buurt of wijk? Kom dan naar de bewonersavonden op 11 en 25 oktober! U bent uitgenodigd om mee te denken over de aanpak van problemen in uw buurt of wijk.

Activiteitenprogramma Centrum 2011

Uw ideeën worden meegenomen bij het schrijven van het activiteitenprogramma Centrum 2011. In dit activiteitenprogramma staat wat het stadsdeel in het komende jaar gaat doen aan leefbaarheid, veiligheid, burgerschap en zorg en welzijn. Bijvoorbeeld het schoonmaken van straten, ondersteuning van jongerenwerk en het subsidiëren van nacht- en buurtpreventie.

Laat uw stem horen tijdens de bewonersavonden!

Tijdens de 1e bewonersavond op 11 oktober wordt het huidige activteitenplan besproken. Daarna bent u uitgenodigd om in een werkgroep te bespreken welke verbeteringen u belangrijk vindt voor uw buurt of wijk. Vindt u bijvoorbeeld dat het veiliger moet worden op straat? Vindt u dat er meer voor ouderen gedaan moet worden? Of wilt u juist zelf meer doen voor uw wijk?

Naar aanleiding van de 1e bewonersavond verschijnt er een concept activiteitenplan 2011. Tijdens de 2e inloopavond op 25 oktober wordt deze met u besproken.

Stadsdeelwethouder Centrum, Marjolein de Jong is bij beide avonden aanwezig.

Waar en wanneer

Wat: bewonersavond activteitenprogramma Centrum 2011

Wanneer: maandag 11 en 25 oktober 2010

Waar: Theater Concordia, Hoge Zand 42

Hoe laat: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur

Bewonersbrief

Omwonenden hebben een brief van de gemeente gekregen met meer informatie. U kunt deze brief hier nalezen:

PDF file Bewonersbrief bewonersavonden activiteitenprogramma 2011 (PDF, 212 kB)

Lees meer:

Activiteitenprogramma Centrum 2010