Gemeente Alkmaar


Alkmaar, 6 oktober 2010

Rioolwerkzaamheden Uitenboschstraat en omgeving

Vanaf maandag 11 oktober vinden er werkzaamheden plaats in de Uitenboschstraat en omgeving. De werkzaamheden maken deel uit van de rioolsanering die plaats vindt in Oud Overdie. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden rond maart/april 2011 afgerond.

Planning rioolsanering vanaf 11 oktober


1. Voorbereidende werkzaamheden voor plaatsen rioolgemaal in de De Ruijterstraat.


2. Opbreken straatwerk (in fases) voor het leggen van riolering in de Uitenboschstraat, Baansingel, Baanpad, 1e en 2e Kanaalstraat en een gedeelte van de De Ruijterstraat.


3. Start met het leggen van een persleiding en het hemelwaterriool voor de woning Uitenboschstraat 1, noordzijde in de richting van de Karel Doormankade.

Tijdens bovenstaande werkzaamheden is doorgaand verkeer mogelijk.

Planning werkzaamheden december

Als bovenstaande werkzaamheden zijn afgerond start in december:


1. Aanleggen van hemelwater- en vuilwaterriolering in de overige genoemde straten, waarbij het aanleggen van de vuilwaterriolering in de Uitenboschstraat zuidzijde start vanaf het rioolgemaal in de De Ruijterstraat, waarna er in de richting van de Baansingel gewerkt wordt.


2. Aanbrengen van tijdelijk straatwerk.

Tijdens bovenstaande werkzaamheden kan er sprake zijn van tijdelijke afsluiting

Omleidingsroute

Omleidingen en verkeersmaatregelen worden ter plekke door middel van borden aangegeven.

Contact

De gemeente Alkmaar doet er alles aan om de overlast van de werkzaamheden te beperken. Meer informatie over wegwerkzaamheden kunt u vinden op www.alkmaar.nl onder het kopje 'Werk in uitvoering'.