Ingezonden persbericht


PERSBERICHT


Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

Argenta Coöperatieve start op 11 oktober met uitgifte van aandelen

Vanaf maandag 11 oktober start Argenta met de uitgifte van coöperatieve aandelen. De coöperatieve aandelen worden uitsluitend aangeboden via de Argenta-kantoren. Zij zijn bestemd voor cliënten en kantoorhouders van Argenta. De aandelen voor de cliënten hebben een nominale waarde van 500 euro. Meerderjarige Argenta-cliënten kunnen intekenen op maximum 6 aandelen per persoon, dus voor een bedrag van maximum 3.000 euro. Meer informatie vinden de cliënten vanaf maandag 11 oktober op de websites www.argen-co.be of www.argenta.be. Daar is ook het prospectus opgenomen, dat is samengesteld uit een verrichtingsnota, een registratiedocument en een samenvatting. Dit prospectus werd op 8 oktober 2010 goedgekeurd door de Comissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Argenta heeft voor deze uitgifte de coöperatieve vennootschap Argen-Co cvba opgericht. Die zal een minderheidsbelang nemen in het kapitaal van de Argenta Groep van maximaal 15 %. De emissie beoogt een bedrag van 150 miljoe n euro, en daarmee zou Argen-Co een deelneming van 12,56 % in het kapitaal van de Argenta Groep verwerven. Bij de aankondiging op 26 maart gaf Jan Cerfontaine, voorzitter van Argenta, aan dat dit voor de stichter van Argenta, Karel Van Rompuy ­ met zijn familie tot nu toe de enige aandeelhouder ervan ­ geen "vreemd" kapitaal is in zijn onderneming: "Het is een participatie van de mensen die Argenta al jaren mee groot maken. Mensen die soms al meer dan één generatie aan Argenta hun vertrouwen geven. Zij kunnen nu, via aandelen van Argen-Co, meebouwen aan het succes waaraan we al sinds 1956 samen werken." Met de kapitaalverhoging creëert Argenta voldoende ruimte om binnen de nieuwe kapitaaleisen die de komende jaren door de autoriteiten zullen worden bepaald (bijv. Basel III en Solvency II), het eigen pad van zelfstandigheid te kunnen blijven bewandelen.

EINDE PERSBERICHT