Ingezonden persbericht


http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/10/11/bovag-maximaal-twee-examens-bij-richtlijn-motorrijbewijs/

Bovag: Maximaal twee examens bij richtlijn motorrijbewijs Gepubliceerd op 11-10-2010 om 13:37

Branchevereniging Bovag wil dat oudere motorrijders voor de zware categorie slechts twee examens in plaats van de geplande drie hoeven te doen. Motorrijders vanaf 20 jaar zouden direct in de categorie A2 in moeten kunnen stromen, waarna ze vanaf hun 22e jaar categorie 'zwaar' kunnen halen. Aanleiding voor het advies is de implementatie van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn in Nederland in 2013. A1 hoeft bij de 20-jarigen volgens de Bovag niet apart gehaald te worden, zoals Verkeer en Waterstaat wel van plan is. Motorrijders die direct in willen stromen in de zware categorie zouden volgens de plannen van de overheid minimaal 24 jaar moeten zijn. Bovendien zouden alle beginners, ongeacht leeftijd, drie examens moeten halen. Examens
Bovag is het in grote lijnen wel eens met de wijzigingen. "Maar het is niet goed om alle beginnende motorrijders drie examens in het vooruitzicht te stellen", vindt woordvoerder Gijs Bosman. Collega branchevereniging VRB verwacht eveneens dat het motorrijbewijs op die manier stukken duurder zal worden voor de motorrijder, maar verwacht weinig aan de plannen te kunnen veranderen. Ook vreest Bovag dat motorrijders zullen afhaken indien ze tot het 24e levensjaar moeten wachten, voordat met een zware motor gereden mag worden. "Bovendien beschikken jonge mensen als de minister ons advies van maximaal twee examens opvolgt, mits goed opgeleid, over een betere opleiding en ervaringopbouw. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede", vindt de brancheorganisatie. Instroom
De Bovag is geen tegenstander van het vervallen van de automatische instroom in een hogere categorie na twee jaar. Straks moet daarvoor steeds opnieuw examen worden gedaan bij het CBR. Een rijschool heeft op die manier de mogelijkheid om de carrière van de eindgebruikers beter te begeleiden en waar nodig bijsturing te verzorgen, een positieve ontwikkeling. "We nemen aan dat motorrijders die het examen moeten afleggen ervoor kiezen enkele lessen te nemen", licht Bosman toe. "Denk aan een soort terugkomdag waarop de rijbewijsbezitter een check-up krijgt van zijn huidige rijvaardigheden en voorbereid wordt op het examen voor de zwaardere categorie." Lesmotor
Onduidelijk is nog of rijscholen met de introductie van de drie verschillende categorieën ook over drie lesmotoren moeten beschikken. Bovag dringt er bij VenW dan ook op aan om het examen A1 met een motor van minimaal 11 KW te voltooien en A2 en Zwaar met een motor die minimaal 35 KW levert. Volgens de plannen van Ven W mag de categorie A1 (lichte motor tot 125cc) straks behaald worden vanaf 18 jaar. De categorie A2 (middelzware motor tot 35 kW) kan voortaan na een examen behaald worden na twee jaar A1, dus minimaal op 20-jarige leeftijd. Twee jaar later kan de kandidaat bij het CBR opgaan voor de zwaarste categorie A (onbeperkt vermogen). Jongeren mogen vanaf 2013 wel al op 17-jarige leeftijd beginnen met lessen voor de categorie tot 125cc. Instromers in de zware categorie moeten in 2013 minimaal 24 jaar zijn.