Reactie op berichtgeving in de Telegraaf

Naar aanleiding van vragen van de media over de nieuwe tariefvoorstellen hecht Schiphol er aan een korte feitelijke reactie te geven.

Op 15 september is de consultatie met de luchtvaartmaatschappijen voor de nieuwe tariefsvoorstellen (per 1 april 2011) van start gegaan. De luchtvaartmaatschappijen hebben vanaf die datum vier weken om in te gaan op de voorstellen. Op 1 november zal Schiphol de definitieve tarieven bekend maken.

Het is in het belang van alle partijen dat het consultatieproces zorgvuldig wordt afgerond. Om die reden kunnen we de tarieven niet vóór 1 november bekendmaken.

Inhoudelijk kunnen we dan ook niet in detail ingaan op de berichtgeving in de Telegraaf van zaterdag 10 en maandag 11 oktober j.l. (KLM President-directeur Peter Hartman: "Laat ons niet in de steek" en "Woedende reactie op duurder Schiphol").

Om te voorkomen dat er beeldvorming ontstaat welke geen recht doet aan alle betrokken partijen, het volgende.

In genoemde artikelen wordt de suggestie gewekt dat Schiphol bepaalde luchtvaartmaatschappijen bevoordeelt ten opzichte van andere. Daar is geen sprake van. Op Schiphol gelden voor alle luchtvaartmaatschappijen dezelfde voorwaarden onder dezelfde condities. Vanzelfsprekend wordt aan dit uitgangspunt in het nieuwe tariefsvoorstel niet getornd. De tarieven van Schiphol zijn onderhevig aan strikte regulering, waar de Nederlandse Mededingingsautoriteit toezicht op houdt.

Voor het behoud en versterken van de mainport, investeert Schiphol onverminderd substantieel in de infrastructuur, met name in een bagagesysteem dat essentieel is voor een transferluchthaven.