Provincie Noord-Brabant


7 oktober 2010

Investeringsstrategie naar Provinciale Staten Zorgvuldig investeren in de toekomst van Brabant

De economische structuur van Brabant versterken door zorgvuldig investeren. Brabant als Europese topregio voor kennis en innovatie. Uitvoering buiten de deur, samenwerking met partners, participeren in plaats van subsidiëren. Dat staat in de kaders en criteria voor de investeringsstrategie van Brabant die Provinciale Staten van Brabant ontvangen hebben, samen met voorstellen voor investeringen op het gebied van energie en economie, cultuur, sport, mobiliteit, erfgoed en landschap. Nadat de Staten zich hebben uitgesproken, worden de projecten samen met de partners in het veld uitgewerkt. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar nieuwe uitvoeringsconstructies.

De inkomsten uit de verkoop van Essent zijn in Brabant opgebracht. Gedeputeerde Staten willen die gelden ten bate van Brabant en de Brabanders inzetten. De Agenda van Brabant benoemt de kerntaken van de provincie, Ruimte en Economie. Die kerntaken zijn een handvat geweest voor de noodzakelijke bezuinigingen en zijn dat ook voor de eenmalige investeringsvoorstellen. Om de investeringsstrategie uit te voeren, zijn investeringen nodig, in kennis en innovatie maar ook in een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat. Een aantal voorstellen zijn herkenbaar omdat het langer lopende initiatieven van de provincie en haar partners als BrabantStad Culturele hoofdstad en het Olympisch plan betreft

Investeringsvoorstellen Bij het investeringsvoorstel 'Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid' gaan de gedachten uit naar het tot stand brengen van een kennis- en innovatiecluster solar energy en biobased economy. Bij 'BrabantStad Culturele Hoofdstad: De Kunst van het Samen Leven' en het 'Olympisch Plan Brabant: versterking sportinfrastructuur' gaat het onder meer om versterking van de culturele infrastructuur en topsportvoorzieningen op het gebied van de kernsporten paardrijden, hockey, voetbal, wielrennen en zwemmen. Met een Mobiliteitsfonds wil de provincie grote infrastructurele projecten met een provinciaal belang financieren. Het investeringsvoorstel 'Grootschalige cultuurhistorische complexen' staat voor het herbestemmen van cultuurhistorische complexen als kloosters, industrieel erfgoed en landgoederen. 'Landschappen van Allure', tot slot, richt zich op voor het leefklimaat van de provincie belangrijke landschappen als de Brabantse Wal, het Groene Woud (inclusief de Oostelijke La ngstraat) en de Maashorst.Provincie Noord-Brabant