Recupel juicht controles van illegale afvaltransporten toe

11/10/2010 14:26

Recupel vzw

Recupel, de organisatie die in België verantwoordelijk is voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), is verheugd met de recente Europese controles op afvaltransporten.

De Europese Unie lanceerde het initiatief om, over een periode van 2 weken, grondige controles uit te voeren van alle vrachtvervoer om illegale transporten van afval, waaronder elektrisch en elektronisch afval, op te sporen. In België wordt dit vertaald in een gezamelijke actie van politiediensten, douane en leefmilieu-inspectie. De actie startte op vrijdag 8 oktober ll. De eerste resultaten tonen de noodzaak van dergelijke controles aan.

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) zijn gevaarlijke afvalstoffen en worden daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Als organisatie die verantwoordelijk is voor het correcte beheer van dit afval in België, werkt Recupel enkel met erkende overbrengers en vergunde verwerkers die beantwoorden aan de zeer strikte milieunormen van haar lastenboeken.

De consument betaalt een Recupel-bijdrage bij elke aankoop van een nieuw huishoudelijk toestel. Deze bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten die via het collectieve systeem aangeboden worden, door de distributie en de containerparken op een correcte manier worden ingezameld en verwerkt. In 2009 werd zo bijna 100.000 ton afgedankte apparaten ingezameld en verwerkt.

Recupel is zich ervan bewust dat niet alle afgedankte toestellen in de legale (vergunde) circuits terechtkomen. Recupel vertrouwt op een intensievere handhaving en controle, zoals het Europese initiatief, om een halt toe te roepen aan deze illegale circuits. De organisatie werkt hiervoor samen met de andere spelers in de sector.

De groeiende inzamelresultaten bevestigen het vertrouwen dat de consument heeft in het inzamelnetwerk van Recupel en de efficiëntie van het beheersysteem. Om deze trend ook in de toekomst te verzekeren, blijft Recupel werken aan de uitbouw van een efficiënt inzamelnetwerk en kiest de organisatie resoluut voor een doorgedreven handhaving en een nog grotere sensibilisering van de consument. Recupel zal zich daar in de toekomst op toespitsen.

Over Recupel:

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. Deze activiteiten worden gefinancierd door de Recupel-bijdrage, die de consument betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. Sinds 2007 biedt Recupel eveneens een oplossing voor alle professionele toestellen.

www.recupel.be

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel