Ingezonden persbericht


Rotterdam, 11 oktober 2011

PERSBERICHT

2Serve! - Bisdom dankt misdienaars en acolyten
350 misdienaars bijeen in kerk

Honderden kinderen en jongeren in toog of kovel: dat was het beeld van zaterdag 9 oktober in de Rijswijkse H.-Bonifatiuskerk. Het waren de jonge gasten van Mgr. A.H. van Luyn sdb, bisschop van Rotterdam, op de dag dat hij ze bedankte voor hun inzet bij vieringen in de parochie.

Ze kregen een dag aangeboden met zang, workshops, sport en spel en een afsluitende Eucharistieviering waarin de bisschop voorging. De dag had als thema '2Serve!', verwijzend naar het dienen in de vieringen en het dienstbaar zijn naar je medemens.

De animo was groot. Uit zo'n 35 parochies kwamen 350 kinderen, jongeren en begeleiders naar de Bonifatiuskerk in Rijswijk. In de opening werd het thema 2Serve verbeeld en toegelicht met Power Point. De feestelijke ontmoetingsdag voor misdienaars, acolieten en hun begeleiders van het bisdom Rotterdam leverde vele enthousiaste reacties op.

Voor de verschillende leeftijden waren er workshops van o.a. een 'gevangenispastor', een legeraalmoezenier over vredesmissie en inzet van het leger en Pater Elias (CSJ) ging met 18+ in gesprek over levenskeuze. Het jongerenkoor 'Faith' uit Oude Wetering verleende muzikale medewerking aan de opening en de Eucharistieviering. Ook gaven zij een zangworkshop. De kinderen van 8-12 jaar verdiepten zich in het leven van heiligen. Met tekeningen en verhalen leerden zij van alles over het leven van deze bijzondere mensen.

Voor begeleiders was er een speciale workshop over het inspireren en begeleiden van misdienaars en acolieten, planning, werving en activiteiten. In sport en spel konden de kinderen en jongeren zich 's middags buiten uitleven. Als afsluiting was er een eucharistieviering waarin de bisschop voorging en waarbij misdienaars en acolieten actief werden betrokken. De deelnemers zaten met hun liturgische kleding aan in de kerk, dat was een bijzonder mooi plaatje.

Einde bericht

Noot voor de redactie /