Ingezonden persbericht


Persbericht

CNV Vakmensen

11 oktober 2010, Utrecht

-----

Directie passeerde de bonden aanvankelijk

CNV Vakmensen bereikt toch nog akkoord met woningcorporatie Zayaz

Na een moeizame start heeft CNV Vakmensen toch met de directie en de ondernemingsraad van woningcorporatie Zayaz in Den Bosch een sociaal plan kunnen afsluiten. De leden van de bond hebben met de overeenkomst ingestemd.

De directie van Zayaz had aanvankelijk in het kader van een reorganisatie afspraken gemaakt met alleen de ondernemingsraad. Na protesten schoof de bond alsnog aan en richtte zich op het binnenboord houden van zoveel mogelijk mensen en op versterking van de bemiddeling van werk naar werk binnen Zayaz.

Nu ligt er een akkoord dat inhoudt, dat alle medewerkers die er niet in slagen om intern passend werk te vinden, intern passend werk krijgen aangeboden, eventueel ondersteund met aanvullende scholing en begeleiding. Deze aanvullende maatregel behelst een periode van zes m maanden.

Robbim Heins, onderhandelaar van CNV Vakmensen, is blij met deze aanvullende maatregelen: 'Het sociaal plan is nu meer in balans. Ook zijn werkgever en werknemer nu samen verantwoordelijk voor het vinden van passend werk en staat de werknemer er niet meer alleen voor.'

Bovendien is afgesproken, dat de OR en de bonden de gang van zaken kunnen blijven volgen.
Ingezonden persbericht